ایرانیان در گرجستان نیز در برابر سفارت رژیم در تفلیس، به تظاهرات در ابراز همبستگی با مردم، ادامه می دهند

به دنبال تظاهرات ایرانیان برون مرزی، در ابراز حمایت نسبت به برادران به پاخاسته خود در داخل ایران، ایرانیان و پناهجویان مقیم جمهوری گرجستان نیز امروز (سه شنبه) در برابر ساختمان سفارت رژیم در تفلیس گرد آمده و به عملیات اعتراضی خود ادامه دادند.

این ایرانیان روز گذشته (دوشنبه) نیز در برابر سفارت حضور یافتند و با صدای بلند حمایت خود را از مردم ایران و پیکار آن ها علیه رژیم کنونی بیان داشتند. آن ها از جمله فریاد می زدند “مرگ بر دیکتاتور” و علیه سران حکومت شعار می دادند و از همه ایرانیان می خواستند که به جنبش اعتراضی بیپوندند و نگذارند این شعله ای که برافروخته شده، خاموش گردد.

یکی از شعارهایی که تظاهر کنندگان ایرانی در تفلیس مطرح می کردند، این شعار بود: ایرانی با غیرت، حمایت، حمایت. آن ها از اقشار مردم ایران می خواستند به موج اعتراض ها بپیوندند و به پایان عمر رژیم ایران شتاب بخشند.

آن ها همچنین شعار می دادند: ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد.

گرارشگر رادیو پیام اسرائیل در تفلیس می گوید که ایرانیان پناهجو در گرجستان، در موقعیت بسیار دشواری به سر می برند. در این کشور، شمار قابل توجهی از سرکردگان رژیم ایران با سرمایه های کلانی که از ایران دزدیده اند کار و کسب های پردارآمدی در گرجستان پایه گذاری کرده اند. ولی عامه ایرانیانی که به گرجستان پناهنده شده اند، در وضع مالی بسیار دشواری به سر می برند و از کمترین کمک مالی از جانب دولت گرجستان و یا نهادهای وابسته به سازمان ملل برخوردار می گردند. امکانات کاری در گرجستان نیز بسیار معدودی است و حقوقی که پرداخت می شود، حتی برای یک زندگی بسیار سطح پائین نیز کفاف نمی دهد.