ایرانیان فرهنگ دوست در اسرائیل زادروز شاعر ملی ایران در این کشور را گرامی می دارند. “مسروز” صد ساله شد

شکرالله داویدیان، با تخلص “مسرور” در سروده های خود، نه تنها شاعر ملی ایرانیان در اسرائیل محسوب می شود، بلکه او یکی از معدود شهروندان اسرائیلی است که به سن صد سالگی رسیده و همچنان هوشیار و خوش بیان به فعالیت شعری خود ادامه می دهد.

“مسرور” در مصاحبه تصویری که رادیو پیام اسرائیل به این مناسبت با وی به عمل آورد، از جمله گفت که او زادۀ نهاوند است ولی بیشترین سال های خود را پیش از مهاجرت به اسرائیل در کرمانشاه گذراند و هنوز هم بسیار امیدوار است که اوضاع در ایران تغییر کند و او بتواند دیدار تازه ای از ایران داشته باشد.

شکرالله داویدیان که تا کنون پنج کتاب از مجموعۀ سروده های خود را  منتشر ساخته، بیش از هفتاد سال است در اسرائیل زندگی می کند، ولی همچنان ایران را دوست دارد و دلش برای مردمان آن سرزمین و فرهنگ ایرانی می تپد.

“مسرور” در این مصاحبه، به آقای منشه امیر گفت که او ایران و اسرائیل را به طور یکسان دوست دارد و هر بار که از او پرسیده می شود به کدامیک از دو کشور عشق می ورزد، تاکید می کند که یکی مادر و دیگری مانند پدر برای اوست و تفاوتی بین دو سرزمین قائل نمی شود.

او دارای برخی سروده های تیز و گزنده علیه رژیم کنونی ایران است و آرزوی روزی را دارند که حکومت کنونی برافتد و ایرانیان به آزادی های خود باز گردند.

آقای امیر در این مصاحبه گفت که این شاعر ایرانی ساکن اسرائیل از ویژگی های برخوردار است و از جمله این که با وجود همه این سال های درازی که در اسرائیل زندگی می کند و بیش از دو سوم از عمر او را تشکیل می دهد، هنوز به شیوه کلاسیک ایران شعر می سراید. او همچنین شاعری دارای صراحت بیان است ه از مطرح کردن دیدگاه های انتقادی خود رویگردان نیست. عشق پایان ناپذیر او به ایران و اسرائیل، یکی دیگر از ویژگی های این شاعر صد ساله می باشد که مورد افتخار همه ایرانی زادگان اسرائیل است.

این مصاحبه را تماشا کنید: