ایران اجازه نمی دهد، ولی دفتر اتحادیه اروپا در خاورمیانه، در کویت گشایش یافت

در حالی که رژیم ایران قاطعانه با گشایش یک دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران مخالفت ورزیده، و حتی حاضر نشده برای اجرای اینستکس، چنین دفتری برپا شود، دولت کویت به دنبال عربستان سعودی و امارات عربی متحده، اعلام داشت که با گشایش چنین دفتری در آن امیرنشین موافقت کرده و اعلام شد که این دفتر می تواند در گسترش همکاری امیرنشین ها با اتحادیه اروپا، بسیار سودمند باشد.

خانم فدریکا موگرینی، سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز (یکشنبه ) در مراسم افتتاح نمایندگی جدید در کویت گفت : اتحادیه اروپا در نظر دارد ارتباطاتش را در خاورمیانه افزایش دهد.

دفاتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ریاض و ابوظبی، از چند سال پیش برپا شده و برای گسترش مناسبات بازرگانی و سیاسی اقدام می کند.

با توجه به گشایش سومین دفتر اتحادیه، در شرائطی که حوزه خلیج فارس در تنش فزاینده به سر می برد، خانم موگرینی گفت: این پیامی برای سراسر منطقه است، دایر بر این که اتحادیه اروپا حضور و ارتباطاتش را به شکل مستمر در خاورمیانه افزایش خواهد داد .