ایران اسرائیل و دیگر کشورها از جنگ اوکراین چه درسی باید بگیرند؟ گفتگو با دکتر رضا تقی زاده

درگیری جنگی بین ارتش روسیه و مردم اوکراین، پرسشها و نگرانی های بسیاری برانگیخته است.

نه تنها مردم اوکراین و روسیه می پرسند که چگونه می توان به این درگیری خونین پایان داد، و نه فقط رهبران کشورهای اروپایی و ایالات متحده از خود می پرسند که این معضل را چگونه می توان حل کرد، بلکه سیاستمداران ایران، اسرائیل، کشورهای عرب و دیگر نقاط دنیا می کوشند پیامدهای این جنگ را مورد ارزیابی قرار دهند.

دولت چین بررسی می کند که پس از ماجرای اوکراین، با چه قاطعی می تواند به تایوان حمله برد و آن جزیره را اشغال کند.

در رژیم ایران بحث در این است که با توجه به واکنش کشورهای غربی، یعنی ایالات متحده و کشورهای اروپایی، تا چه حد می تواند در مورد برنامه های اتمی خود از غرب امتیاز بگیرد.

اسرائیل از خود میپرسد که در این ماجرا چگونه باید رفتار کند که هم به مناسبات نزدیک با غرب و به ویژه ایالات متحده آسیبی نرسد، بلکه همکاری و هم؛آهنگی با روسیه، بویژه در مورد جنگ در سوریه ادامه یابد و در همان حال به مناسبات دوستانه اسرائیل با جمهوری اوکراین آسیبی وارد نشود.

آقای منشه امیر برای بررسی همه این پرسش ها و فراتر از آن، گفتگویی با دکتر رضا تقی زاده انجام داده که شما را به دیدن آن دعوت می کنیم.