ایران اسلامی؛ آمار رو به رشد زنان کارتن خواب و کاهش سن کارتن خوابی به ۱۲ سال

حبیب بهرامی وضعیت کارتن خواب های معتاد و غیر معتاد را تشریح و عنوان کرد که ۹۵ درصد از کارتن خواب ها به اعتیاد کشیده می شوند.

کارتن خوابی از عوامل کشیده شدن افراد به سمت اعتیاد است. تا کنون به گفته کارشناسان ۹۵ درصد از کارتن خوابی ها به اعتیاد کشیده شده است.

به گزارش رکنا، مهاجرت از شهرهای دور به مراکز، اختلاف‌های خانوادگی، مشکلات روانی و شخصیتی و فقر اقتصادی از عوامل مهم در گسترش کارتن خوابی در شهرهاست. به نظر می رسد برای جلوگیری و درمان آسیب کارتن خوابی باید مسئولین، خانواده ها و آموزش و پرورش به برنامه ای جامع دست یابند. موضوع کارتن خوابی با جمع آوری معتادان از سطح شهر برای مدتی کوتاه و عدم آگاهی والدین از سبک های سالم فرزندپروری و البته بی توجهی آموزش و پرورش به ابعاد روانی و تربیتی دانش آموزان از موضوعاتی است که کارشناسان بر آن تاکید می کنند.

حبیب بهرامی، کارشناس حوزه اعتیاد،  در مورد ترکیب جنسیتی کارتن خواب ها و میانگین سنی آن ها گفت: «در مورد کارتن خواب های معتاد باید گفت که حدود ۲۰ درصد کارتن خواب‌ها زن هستند، اگرچه آمار آن‌ها هم اکنون رو به رشد است. در مورد میانگین سنی این افراد نیز باید گفت که پسران و دختران از ۱۲ سالگی مشاهده شده‌اند و تا ۶۰ یا ۷۰ سال نیز در بین این قشر از جامعه دیده می شود. با این حال قاطبه این افراد را جوانان تشکیل می دهند و میانگین سن آن‌ها ۴۰ سال است.»