ایران اعلام کرد که تولید آب سنگین برای مصارف اتمی همچنان در آن کشور ادامه دارد

سازمان انرژی اتم ایران اعلام کرد که برنامه تولید آب سنگین در آن کشور، بدون توقف ادامه دارد.

آگاهان گفتند که این واقعیت یک بار دیگر نشان می دهد که رژیم ایران از برنامه های پیشین خود برای تولید بمب هسته ای دست برنداشته است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی آژانس انرژی اتم ایران در سخنانی گفت که: در تولید آب سنگین تغییری داده نشده و این روند همچنان ادامه دارد.

آگاهان می گویند که رژیم ایران در حالی به این برنامه ادامه می دهد که هیچ کاربردی برای آن در داخل کشور ندارد و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نمی باشد.

در چارچوب توافق اتمی موسوم به “برجام”، حکومت ایران به ناچار پذیرفت که کوره اتمی اراک را که با آب سنگین کار می کرد تعطیل کند. زیرا در این کوره می توان پلوتونیوم تولید کرد که برای تولید بمب اتمی کاربرد دارد. پس از برجام، ایالات متحده آب سنگین ذخیره شده در ایران را خریداری کرد.

ولی اکنون کمالوندی می گوید که دولت پرزیدنت ترامپ حاضر به خرید آن نیست و اصرار می ورزد که تولید آن در ایران کاملا متوقف گردد.

دولت پرزیدنت ترامپ، همصدا با دولت اسرائیل، توافق برجام را یک قراردارد بسیار بد و فاجعه بار توصیف کرده که باید تغییر یابد. در توافق برجام، حکومت ایران موفق شده همه تاسیسات اتمی را دست نخورده باقی بگذارد و مقامات رژیم بارها گفته اند که قادرند در ظرف چند ساعت و یا چند روز، همه برنامه های اتمی را از سر بگیرند.

هفته پیش اعلام شد که به دستور خامنه ای کارخانه جدیدی تکمیل و راه اندازی شده که گرداننده های جدیدی برای سانتریفوژها تولید می کند. این روتورها Rotor قادر است سرعت غنی سازی اورانیوم را چند برابر کند.