ایران در «اِشغال» کیست؟ بابک داد

نمونه‌های بسیاری هست که مقامات حکومتی بین منافع «انقلاب و نظام» با «ایران» تفکیک قائل شده‌اند. اشتباه لفظی هم نبوده که یکی دو بار باشد، یک «استراتژی دقیق» است که حکومت به «منافع ایدئولوژیک خود» با این مستعار «انقلاب!»، بیشتر از «منافع ایران» اهمیت می‌دهد.

در آغاز جنگ داخلی سوریه، یکی از نزدیکان رهبر «حفظ سوریه را مهمتر از خوزستان!» ذکر کرد. بهمن‌ماه ۹۱ مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار گفت: “اگر دشمن به ما هجوم بیاورد و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت ما این است که سوریه را نگه داریم!”

در حقیقت استراتژی حکومت اسلامی؛ حفظ «هلال شیعی و محور مقاومت» از تهران تا عراق و بلندی‌های جولان در سوریه است! مسیری برای حمل و نقل پول و نیروهای نظامی و تسلیحات و موشک تا لب مرز «اسرائیل»! این وسط کشور و ملت «ایران» تا آنجا ارزش دارند که پول و نیروی نظامی به «محور مقاومت» تزریق کنند. باقی ایرانیان که خودی نباشند، نه سهمی از ثروت این کشور دارند، و نه حقوقی و کرامتی!

به عبارتی «ایران» و مردمانش به اِشغال یک ایدئولوژی در آمده‌اند که به دنبال توّهم «محو اسرائیل» است!

کتک زدن مردم، توسط اراذل و اوباش مزدبگیر رژیم

ایران در اِشغال یک ایدئولوژی فراسرزمینی و تجاوزگر است. گروگان یک «حکومت ایدئولوژیک» است که سرزمین ایران برایش حکم یک «پایگاه لجستیکی و سازماندهی» دارد و اگر ناچار شود بین «حفظ ایران» و «پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود» انتخابی کند، بی درنگ ایران را نابود یا واگذار خواهد کرد!

به تازگی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاههای انقلاب گفته: «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد»!

یاری کدام انقلاب؟ آنکه می‌گویید «انقلاب مردمی» بود. اگر هنوز هم «مردمی» مانده، که نیازی به یاری «نیروهای وارداتی!» ندارد؟ چه بر سر آن «انقلاب مردمی» آمده که خود «مردم ایران» آن را نمی‌خواهند و برای یاری آن باید حوثی از یمن و حشدی از عراق و… «بیایند»؟ و «یاری» آنها چگونه خواهد بود؟

ایران در اِشغال است، وگرنه باید این افراد بخاطر این «سخنان خیانت‌بار» دادگاهی و محاکمه می‌شدند.

خدای این سرزمین و این مردم، از «حماقت غاصبان ایران» پرده بر می‌دارد تا سخن بگویند و «استراتژی اصلی حکومت» را فاش سازند تا جهان بداند «ایران» برای حاکمان (بخوانید غاصبانش) هیچ ارزشی ندارد!

مسئولیت تاریخی بزرگی بر دوش تمامی ایرانیان قرار گرفته است. آیا هنوز هم در این تردیدی هست؟

 

یک دیدگاه

  1. آقای داد، مسولیت شما و امثال شما در ایجاد و تحکیم فاشیسم سیاه اسلامی چیست؟ مسولیت تاریخی بر دوش همه است؟ چه مسولیتی بر دوش شما است؟ بیاد ارید که زمانی خمینی ای امام را سر می دادید؟ بیاد دارید که آن روزها دم از مبارزه با امپریالیسم می زدید و فرخوان امتهای در بند اسلام را می دادید؟ دیو را از شیشه بیرون کشیدید و خود به آغوش ولرم غرب به قول خودتان امپریالیسم پناه برده اید و امروز دم از مسولیت تاریخی می زنید؟
    ننگ بر همه آنانی که فاشیسم سیاه را بر ایران حاکم کردند.
    مسولیت تاریخی امثال شما این است که در این بزنگاه تاریخ آنچه را که کرده آید با صداقت در میان بگذارید و بگذارید که از جنایات نهان طرفداران اسلام فاشیسم پرور رو نمایی شود.

Comments are closed.