ایران در جنگ آذربایجان و ارمنستان بازنده شد. امیر عبداللهیان در سفر به باکو چه می تواند بکند؟

سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه حکومت اسلامی به باکو، نوعی تلاش دیپلماتیک رژیم برای جمع کردن کاسه شکسته ای است که روابط ایران و آذربایجان نام دارد و در اثر سیاست قلدرمآبانه سیاستگذاران رژیم در برابر همسایه شمالی، موجب پیروزی چشمگیر دولت ترکیه و زیان سنگین کشور ایران شده است.

حکومت اسلامی، با ادامه سیاست دوستی با دولت ارمنستان، جمهوری آذربایجان که اکثر مردمان آن مسلمانان شیعه هستند، از خود دور ساخت و آن را به دامان ترکیه انداخت که در کمین نشسته بود تا از خاک آذربایجان بتواند سکوی پرشی برای دستیابی به دیگر جمهوری هایی در آسیای میانه که گرایش فرهنگی و زبانی به ترکیه دارند پیدا کند.

نتیجه تهدیدهای جنگی رژیم ایران علیه آذربایجان، به دنبال جنگ دوم قره باغ علیا آن بود که رژیم ایران راه مستقیم برای ارتباط با ارمنستان را از دست داد و رفت و آمد کامیون های ایرانی به ارمنستان زیر کنترل دولت آذربایجان قرار گرفت و آذربایجان به طور مستقیم با نخجوان ارتباط زمینی به دست آورد و همچنین دولت ترکیه از ارمنستان یک خط عبور زمینی گرفت و قرار است راه آهنی بسازد تا مستقیما با آذربایجان در ارتباط باشد و از طریق خاک آن کشور و دریای مازندران بتواند ارتباط مستقیمی با ترکمنستان و ازبکستان برقرار سازد.

بدین سان، رژیم ایران با سیاست های نسنجیده ای که سپاه پاسداران با استفاده از شیوه زور و قلدری تحمیل کرده بود، باعث از دست دادن منافع ملی ایران در بخش شمال غربی خود شد.

از آقای نوید طوبیان پرسیدیم که سفر وزیر خارجه رژیم به باکو، تا چه حد می تواند زیان های وارده به منافع ایران را ترمیم کند؟