ایران هم به پیروی از اسرائیل، تزریق دوز سوم واکسن را توصیه می کند. ولی از کجا بیاورد؟

چند هفته پس از آن که کارشناسان بهداشتی و ایمنی در اسرائیل به این نتیجه رسیدند که بهتر است دوز سوم واکسن نیز به شهروندان تزریق شود، اکنون برخی مقامات حکومت ایران نیز این ارزیابی پزشکی را پذیرفته و توصیه می کنند که در ایران نیز آنانی که دو دوز اول را دریافت کرده اند، برای آن که از ایمنی لازم برخوردار شوند باید دوز سوم نیز به آن ها تزریق شود.

ولی با توجه به آن که اکثریت بزرگ مردم ایران هنوز حتی دوز اول را دریافت نکرده اند، و واکسن در کشور همچنان نایاب است، اجرای توصیه برای تزریق دوز سوم، عملی به نظر نمی رسد.

ایالات متحده نیز یک هفته پس از اسرائیل، دوز سوم واکسن را به شهروندان توصیه کرد، ولی هنوز اقدامات عملی برای اجرای این هدف مراحل ابتدایی خود را می گذراند.

کابینه کورونا در اسرائیل، در نشست فردای خود (یکشنبه) درباره مساله واکسیناسیون دانش آموزان دبستانی تصمیم نهایی خواهد گرفت. قرار است سال تحصیلی جدید در اسرائیل حدود دو هفته دیگر آغاز شود، ولی خانواده های برخی از دانش آموزان مایل نیستند کودکانشان واکسینه شوند و این در حالی که در ماه های اخیر مواردی از بیماری کودکان نیز تشخیص داده شده و حتی شمار آنان در حال افزایش است.

اسرایئل نمی خواهد واکسیناسیون را بر شهروندان خود تحمیل کند. ولی برای آن که همگان به واکسیناسیون تشویق شوند، کارزار تبلیغاتی و تشکیلاتی گسترده ای به راه افتاده و نخست وزیر و پزشکان عالیقدر، در برنامه های رسانه ای مرتبا مردم را به واکسیناسیون تشویق می کنند.

برای آن که این هدف در کوتاهترین مدت به دست آید، نهادهای بیمه بهداشتی اسرائیل که بسیار منظم عمل می کنند در صدها نقطه کشور، در امکان پر رفت و آمد مراکز تزریق برپا ساخته اند و همگان را به واکسیناسیون تشویق می کنند.

همچنین قرار است به مادرانی که حاضر به واکسیناسیون فرزندان خود نیستند، کیت تشخیص اعطا شود تا هر دو روز یکبار، کودک دانش آموز خود را معاینه کنند.

در اسرائیل در روزهای اخیر شمار مبتلایان و قربانیان در حال کاهش است، ولی باید به صفر برسد و تلاش تا رسیدن به این هدف باید ادامه یابد.

نخست وزیر گفته است که با اعلام قرنطینه به شدت مخالف است و همگان باید برای تکمیل واکسیناسیون شتاب کنند، وگرنه، اعلام قرنطینه اجتناب ناپذیر خواهد شد.

در اسرائیل، تزریق دوز سوم، با جمعیت بالای شصت سال آغاز شد، ولی به تدریج محدودیت سنی کاهش یافته و اکنون چهل ساله ها نیز می توانند واکسینه شوند و در هفته های آینده، همه شهروندان حق دریافت این دوز را خواهند داشت.

در اسرائیل، هرگز کمبود واکسن رخ نداده است.