ایرباس می گوید که اگر ایران پول نپردازد، هواپیماها به موقع تحویل داده نخواهد شد

کارخانجات هواپیما سازی ایرباس در اروپا اعلام کرد که ممکن است نتواند در زمان تعهد شده، هواپیماهای مسافری سفارش شده توسط حکومت اسلامی ایران را به آن کشور تحویل دهد. علت این امر کوتاهی حکومت ایران در انتقال پول به ارباس و همچنین شماری از مشکلات تبادلات بانکی اعلام شده است.

پیشتر اعلام شده بود که شرکت هواپیمایی ملی ایران ساخت یکصد فروند هواپیمای مسافربری را به ارباس سفارش داده، ولی بهای کلان این سفارش به طور مستقیم و نقدی پرداخت نخواهد شد.

برخی آشنایان امور ایران می گویند که ممکن است تاخیر در تحویل دادن هواپیماهای ارباس به علت اظهارات اخیر پرزیدنت ترامپ در مورد برجام، و همچنین برقراری تحریم های بیشتر علیه حکومت ایران باشد.

از آن جا که بخش های عظیمی از موتور هواپیماهای ارباس ساخت آمریکاست، دولت واشنگتن می تواند فروش هواپیما به ایران را وتو کند.

حکومت اسلامی با کمپانی بوئینگ آمریکایی نیز در حال مذاکرات نهایی در مورد خرید ده ها فروند هواپیمای مسافری می باشد. با برقراری تحریم های جدید علیه حکومت اسلامی ایران، ممکن است این معامله نیز منتفی شود.

پرزیدنت ترامپ در سخنان روز جمعه گذشته، به کشورهای اروپای غربی سه ماه وقت داد که با حکومت ایران برای اصلاح توافق برجام وارد گفتگو و اقدام شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد که اگر اروپا در این مدت با رژیم ایران به توافق نرسد، ایالات متحده به طور خودکار، از برجام خارج خواهد شد.

در طول سه دهه از هنگام تسلط رژیم کنونی در ایران، و به علت تحریم های ایالات متحده در واکنش به اشغال سفارت آن کشور در تهران، حکومت ایران از داشتن هواپیماهای مسافربری پیشرفته محروم بوده و اکنون به صدها هواپمیا برای تقویبت ناوگان مسافربری خود نیاز دارد.

ایران، ساخت یکصد فروند هواپیما را به کارخانجات اروپایی ارباس، و هشتاد فروند را به بوئینگ سفارش داده، که هنوز معلوم نیست چه هنگام آن ها را دریافت خواهد کرد.

آگاهان می گویند یکی دیگر از علل به تاخیر افتادن موعد تحویل هواپیماها ممکن است عدم توائایی رژیم ایران به تامین پیش پرداخت ها باشد. مدیرعامل بخش فروش ارباس به خبرنگاران گفت تا هنگامی که ایران مبالغ تعهد شده به عنوان پیش پرداخت را تامین نکند، ساخت هواپیماهای سفارشی آغاز نخواهد شد.

یک دیدگاه

Comments are closed.