ایرج مصداقی: اگر دادگاه سوئد حمید نوری را محکوم کند، محاکمه رئیسی نیز امکان پذیر می شود

ایرج مصداقی، تلاشگر سیاسی مقیم سوئد که در کشاندن حمید نوری از نقش آفرینان جنایات رژیم در کشتار تابستان ۶۸ به سوئد نقش اساسی ایفا کرد و موجب محاکمه او گردید، ارزیابی می کند که اگر این دادیار رژیم در زندان گوهردشت محکوم شناخته شود، زمینه مناسبی فراهم خواهد آمد که بتوان ابراهیم رئیسی را نیز به عنوان یکی از سه نفر آخوندهایی که در سمت قاضی شرع هزاران تن از مخالفان سیاسی رژیم را به مرگ محکوم کردند، به محاکمه کشاند.

ایرج مصداقی در گفتگوی تصویری با وبسایت “ایران و اسرائیل” ارزیابی کرد که حمید نوری دیروز (سه شنبه) در نخستین روز از چهار روزی که به ادای شهادت او در دادگاه استکهلم اختصاص داده شده، عملا آخرین میخ را بر تابوت خویش کوبید و محکومیت او توسط قضات سوئدی حتمی به نظر می رسید و ممکن است به حبس ابد محکوم شود که حداکثر آن ۲۵ سال زندان است.

او گفت که بر اساس این محکومیت، می توان موجبات محاکمه آخوند ابراهیم رئیسی را نیز در سوئد و یا یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا و یا یک چارچوب بین المللی فراهم ساخت.

ایرج مصداقی گفت که حمید نوری، همانگونه که انتظار می رفت، ادعا کرد که در زندان گوهردشت خدمت نکرده و چیزی به نام کشتار ۸۸ اتفاق نیفتاده و آن چه که شاکیان تا کنون در دادگاه بیان داشته اند، دروغ محض است.

ادای شهادت از جانب حمید نوری امروز (چهارشنبه) و فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد یافت.

نسخه کامل گفتگوی با ایرج مصداقی در اختیار کاربران قرار دارد: