ایرنا، با تائید خبر تعرض به آرامگاه استر و مردخای در همان، خواهان حفاظت از این اماکن شد

خبرگزاری دولتی ایرنا در تهران، پس از آن که خبر اولیه در مورد تعرض به مکان مقدس آرامگاه استر و مردخای در همدان را حذف کرد، خبر تازه ای انتشار داد که متن کامل آن را از این قرار است:

خبرنگار ایرنا در همدان در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر آتش زدن مقبره از مکان‌های مقدس یهودیان واقع در این شهر، کسب اطلاع کرد که هیچ آسیبی به این مقبره وارد نشده‌ و امنیت و آرامش در این محل حاکم‌ است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، ساعت ۱۲ و  ۳۰ دقیقه ظهر پنجشنبه هفته گذشته همزمان با سالروز تاسیس رژیم اسرائیل ، یک فرد از طریق بانک مجاور مقبره اِستِر و مُردخای قصد ورود به این مکان برای انجام یک سری اقدامات را داشته اما با توجه به تعطیل بودن بانک در آن ساعت و حاضر نبودن متولی مقبره در محل، این فرد وارد حیاط بانک شده اما موفق نشده است به مقبره استر و مردخای وارد شود.

ایرنا در ادامه خبر خود نوشت: بر اساس اطلاعات کسب شده، دوربین های واقع در محل چهره این فرد را ثبت کرده و اکنون عوامل انتظامی پیگیر دستگیری وی هستند و تا زمان دستگیر نشدن او نمی توان درباره علل، انگیزه و هویت فرد اطلاعاتی ارائه کرد.

خبرگزاری دولتی ایرنا، با این جمله، به گزارش خود پایان داد: باید برای حفاظت از ابنیه تاریخی سرباز قرار داده شود تا هر بی سروپایی نتواند اقدام احمقانه ای انجام دهد واقعا تاسف بار است