یک دیدگاه

  1. این آقای مدعی سالها با پول ملت چریده و در انگلستان هم سالها زندگی کرده و تعداد سفرهایش به آنجا هم امار تعجب انگیزی داره که یک نماینده مخالف مجلس به ان اشاره کرده

Comments are closed.