این بار، مردم تنها نیستند!

پشتیبانی همه دستگاه حکومتی در ایالات متحده از خیزش مردم ایران، این بار بسیار قاطع می‌نماید. نه فقط رئیس جمهوری، بلکه وزیران کابینه او و سیاستمداران برجسته و اعضای پرنفوذ کنگره، حمایت خود را از آرمان های ملت ایران بیان داشته‌اند.

هنوز سخنی یا واکنشی از حزب دموکرات آمریکا نشنیده ایم.

بسیار کنجکاوم بدانم پرزیدنت پیشین باراک اوباما در این مورد چه می اندیشد؟

خانم هیلاری کلینتون درباره آن چه می‌گوید؟

در تابستان سال ۸۸ هنگامی که صدها هزار نفر در تهران به خیابان ها آمدند تا علیه جعل و تحریف در شمارش آرا اعتراض کنند، دولت پرزیدنت اوباما مهر سکوت بر لب زد و نسبت به جنایات رژیم در کشتن تظاهرکنندگان و تعرض به مردم واکنشی نشان نداد.

اوباما رئیس جمهوری بود و خانم کلینتون مقام وزیر خارجه را به عهده داشت.

استدلالشان آن بود که اگر پشتیبانی کنیم، بهانه به دست رژیم می دهیم که “بله، معترضین عوامل استکبار آمریکا بودند و سرکوب آن ها مباح و جایز و واجب دینی بوده است”.

تو گویی رژیم ایران برای سرکوب مردم و کشتن آزاد زنان و آزاد مردان، به بهانه‌ای نیاز دارد.

ندا آقا سلطان را به یاد دارید؟

احمدی نژاد آن ها را “خس و خاشاک” نامید و جنایت پیشگان سپاه پاسداران با خودروهای نظامی به سوی تظاهرکنندگان حمله بردند و آنان را زیر چرخ خودروها بی رحمانه کشتند و یا مصدوم کردند.

سال‌ها بعد، ترور فلسطینی این شیوه را آموخت و آن جانیان با اتومبیل، شماری از شهروندان اسرائیلی را زیر گرفتند و کشتند، یا مصدوم کردند.

حالا آمریکا به صورت قاطع و روشن پشت سر مردم ایران می‌ایستد.

ایرانیان احساس می کنند که این بار تنها نیستند.

در سه دهه و بیشتر، مردم ایران گفته‌اند که برای به ثمر رساندن خیزش خویش به حمایت جهانی نیاز دارند.

ولی بی آن که خود مردم به پا خیزند و سرنوشت خویش را به دست گیرند، حمایتی از جانب جهان شنیده نخواهد شد.

حالا، هم مردم بپا خاسته‌اند، و هم ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهانی پشتیبانی خود را از آنان اعلام کرده است.

این بسیار دلگرم کننده است ولی شرط اصلی پیروزی، ادامه خیزش و تظاهرات خیابانی است.

و نه آن که مردم خسته شوند، بترسند و به خانه هایشان بازگردند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند “نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم”

اگر مردم صحنه را خالی کنند، رژیم گستاخ‌تر خواهد گردید و دزدی های میلیاردی بیشتر خواهد شد و بحران اقتصادی وخیم تر خواهد گردید و پول های بیشتری برای حزب الله و حماس و حوثی‌ها و دیگر گروه های ترور عربی و اسلامی فرستاده خواهد شد.

هنوز صدای اروپا را نشنیده‌ایم.

بروند و به تجارت با حکومت سرکوبگر، زیاده خواه و تروریست ادامه دهند!