بابک اسحاقی گزارشگر “ایران اینترنشنال” پس از مصاحبه با پرزیدنت کتساو: «او ایران را بسیار دوست دارد»

مصاحبه ای که شب گذشته (یکشنبه) از تلویزیون “ایران اینترنشنال” به سوی ایران پخش شد، با واکنش های گسترده ای در رسانه های اسرائیلی و شبکه های جهانی روبرو گردید.

پرزیدنت کتساو در این گفتگو که نخستین مصاحبه رسانه ای او در ده سال اخیر و از هنگام برکناری وی از سمت ریاست جمهوری بود، از دوران کودکی خود در ایران و سپس مهاجرت به اسرائیل و مارج سیاسی خود تا رسیدن به پست ریاست جمهوری سخن گفت.

پیرامون چگونگی انجام این مصاحبه، گفتگویی با بابک اسحاقی گزارشگر ارشد ایران اینترنشنال در اسرائیل داشتیم که در اختیار کاربران قرار می گیرد: