بازداشت تلاشگران کرد در غرب ایران همچنان توسط ماموران رژیم ادامه دارد

سازمان حقوق بشر هەنگاوخبرداد که با بازداشت دو فعال دیگر در شهر کامیاران شمار بازداشتیهای این شهر طی دو روز گذشتە بە ۶ تن رسید.سپاه پاسداران اخیرا در منطقه غرب ایران از کرمانشاه تا کردستان و آذربایجان غربی اقدام به حملات شدیدی علیه مردم کرد و احزاب فعال در منطقه کرده است .

سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران شامگاه روز گذشته (چهارشنبە)،۶ شهروند کرد را با نام ها ی امجد سیفی و رفیق کاکی و بهزاد کمانگر، آرمان قیطاسی ، برهان کمانگر و سیروان مرادی از اعضای حزب وحدت ملی شاخە کردستان را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

به گزارش این سازمان همزمان نیروهای مستقر در پایگاه ماشکان پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر جوان کرد به نام فاخر عبداللهیاهل پیرانشهر نیز در مرزهای این شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شد. همچنین بیش از ٢٠ راس اسب کولبران نیز در این حملات تلف شدە است.

به گزارش هه نگاو :نیروهای مستقر در پایگاه ماشکان شب گذشتە بە سوی خانوادە کولبر کشته شده توسط سپاه پاسداران شلیک کردند و از نزدیک شدن آنها بە پایگاه جلوگیری کردەاند، در ادامه این گزارش آمده است کە آنها حتی بە سوی آمبولانس نیز شلیک کردەاند و گفتەاند بدون داشتن نامە سپاه اجازە نزدیک شدن بە این پایگاه را ندارد.