بازداشت رپ خوان “توماج صالحی” در تهران به اتهام انتقاد از رژیم، با اعتراض حقوق بشری روبرو شده است

بازداشت یک هنرمند رپ خوان به نام  توماج صالحی، نه تنها در داخل ایران با اعتراض های گسترده روبرو شد، بلکه سازمان های جهانی حقوق بشر نیز این اقدام را نامشروع دانسته و به آن اعتراض کردند.

سازمان عفو بین المللی (امنستی اینترنشنال) در نامه اعتراضی خود خطاب به رژیم ایران آزادی فوری توماج صالحی را خواستار گردید.

این رپ خوان، در آخرین کلیپ خود در شبکه های اجتماعی، به صراحت رژیم را به باد انتقاد گرفته و بر خطاها و نامردمی های آن انگشت گذاشته بود.

این هنرمند که از محبوبیت گسترده ای در ایران برخوردار است، در ماه های گذشته نیز ترانه های به شدت انتقادی انتشار داده بود که خشم حکومت را به شدت برانگیخت و بالاخره موجب بازداشت او گردید.

اکنون سازمان های جهانی حقوق بشر این بازداشت را غیرقانونی و نامشروع دانسته و از رژیم خواستار شده اند که توماج را بدون فوت وقت، آزاد سازد.

در گزارش های پیشین آمده بود که یکشنبه گذشته، چندین مامور امنیتی وارد خانه توماج شدند و پس از یک رشته بازرسی، او را با خود بردند.

این خبر بازداشت، توسط دایی او اقبال اقبالی که در خارج از ایران است در اختیار روزنامه نگاران قرار داد.

توماج، خود از احتمال بازداشت آگاهی داشت و در حساب توییتری خود حدس زده بود که ممکن است به زودی او را به زندان بیاندازند.

این هنرمند، در ترانه های رپ درباره همه کمی های رژیم و از جمله سرکوبگری، فقر، دزدی های کلان و معایب دیگر سخن می گفت و رژیم را به باد انتقاد می گرفت.

رژیم ایران برای مدتی و بنا بر ملاحظات خود، مدتی این اظهارات انتقاد آمیز را نادیده گرفت. ولی در هفته ای که گذشت، به این نتیجه رسید که نمی تواند بیش از این، نسبت به آن سکوت کند.

مقامات حکومتی نسبت به خبر بازداشت توماج صالحی هنوز واکنشی نشان نداده اند. فرض آن است که این رپ خوان، اکنون در زندان زیر شکنجه است، زیرا ماموران حکومت می خواهند از او اعترافات اجباری گرفته و از او بخواهد ابراز ندامت کند.

بازداشت این هنرمند و همچنین عملیات سرکوبگرانه دیگر رژیم، در ماه های اخیر، از جانب سازمان های حقوق بشر، بیش از پیش مورد اعتراض قرار می گیرد.