بازداشت یکی از مدیران عالی استانداری مازندران

رئیس کل دادگستری استان مازندران از دستگیری یکی از مدیران کل استانداری به اتهام دریافت رشوه، سوءاستفاده از مقام دولتی و نگهداری مواد مخدر خبر داد.

در این رابطه، آخوند اکبری گفت: «بر حسب گزارش “سربازان گمنام امام زمان” در سازمان اطلاعات سپاه، مبنی بر جرایم متعدد یکی از مدیران کل استانداری، موضوع در دستور کار یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قرار گرفت.»

او افزود: «با توجه به اتهامات متعدد در پرونده نظیر دریافت مبالغی از کارخانجات و واحدهای صنعتی به واسطه اشخاص مرتبط، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و همچنین نگهداری بیش از یک کیلو مواد مخدر سنتی؛ متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندن و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.»