بازداشت یک امیر پیشین ارتش اسرائیل در تظاهرات علیه نتانیاهو، واکنش های سختی به دنبال آورد

همایش اعتراضی مردم علیه نتانیاهو در نزدیکی خانه نخست وزیر در اورشلیم

در اسرائیل، بازداشت چند ساعته یک افسر ارشد نیروهای ذخیره ارتش، به اتهام آشوبگری در تظاهرات سیاسی علیه بنیامین نتانیاهو، کشور را به هیجان در آورد و نه تنها آن افسر ذخیره پس از ساعاتی آزاد شد، بلکه پلیس اعلام داشت که رفتار خود را مورد بازنگری قرار خواهد داد و از این حادثه درس لازم را فرا خواهد گرفت.

شخص نتانیاهو نیز امروز (یکشنبه) پیش از آغاز نشست هیات دولت، تاکید کرد که برگزاری تظاهرات سیاسی حق مردم است و حتی آنانی که علیه شخص وی به اعتراض می پردازند نباید مورد آزار قرار گیرند.

در اعتراض به این بازداشت چند ساعته، حدود یک هزار نفر از اهالی اسرائیل و از جمله وزیر دفاع پیشین و فرمانده پیشین نیروی هوایی، در نزدیکی خانه نخست وزیر در اورشلیم گرد آمدند و به این بازداشت اعتراض کردند.

قاضی دادگاهی که پلیس درخواست ادامه بازداشت را کرده بود، دستور داد سپهبد امیر هسکل بدون هیچگونه قید و شرطی آزاد شود – و افزوده گفت: در اسرائیل، شرکت در تظاهرات سیاسی، حق همه شهروندان است.

سپهبد امیر هسکل (چپ) در دادگاه، در کنار دو تن دیگر از متهمین به اخلال در نظم عمومی. قاضی با این استدلال که تظاهرات حق مردم است، همه آنان را آزاد کرد

پلیس اسرائیل گفته بود که سپهبد نیروهای ذخیره، امیر هسکل، در جریان تظاهرات دستور داده بود افراد خیابان را ببندند و ایجاد اغتشاش کنند. پلیس اسرائیل همچنین ادعا کرد که این تجمع بدون دریافت مجوز بوده است.

سپهبد هسکل که سابقه شرکت در چندین رشته تظاهرات علیه نتانیاهو را دارد، در پاسخ به اتهامات پلیس، به قاضی گفت که او دستوری به تظاهرکنندگان برای بستن خیابان نداده بود. او گفت: آیا هنگامی که خود پلیس نمی تواند تظاهرکنندگان را مهار کند، چگونه انتظار دارند که وی قادر به چنین کاری باشد؟

یکی از افرادی که به اتهام اخلال در نظم عمومی، در جریان این تظاهرات بدون مجوز بازداشت شد، پسر عموی وزیر امنیت داخلی کشور بود. ولی او نیز به دستور قاضی دادگاه آزاد شد.