بازرگانی که از رژیم ایران تیربار کلاشینکف وارد کرده بود، در دادگاه آلمان به دو سال زندان محکوم گردید

دادگاه سوئیس شکایت تاجر آلمانی از گمرک این کشور را که قصد داشته است  ۳۳۰ مسلسل کلاشنیکف این تاجر را که از رژیم ایران خریداری کرده وبه آلمان تحویل داده است را قویا رد کرد و این بازرگان  به دلیل واردات سلاح‌های جنگی در آلمان محاکمه و به دو سال حبس محکوم کرد.

این تاجر ادعا کرده است که این سلاح‌ها خراب بوده و قصد داشته است آنها را در المان تعمیر کند.

روزنامه سوئیسی “بلیک” در این باره نوشته است:  این قضیه به هفت سال پیش برمی‌گردد زمانی که تاجر آلمانی ۳۳۰ مسلسل “خراب و از کارافتاده کلاشنیکف” را از ایران خریده و در انباری در سوئیس که مشمول مقررات گمرکی نمی‌شده نگهداری می‌کرده است.

درهمین زمینه گفته شده است که گمرک سوئیس به درخواست آلمان مسلسل‌ها را ضبط کرده و تحویل آلمان داده است.

روزنامه بلیک نوشته است: تاجر آلمانی و شرکتش پس از آزادی از  زندان از دست گمرک سوئیس به دادگاه جنایی این کشور شکایت می‌کند. به گفته این تاجر گمرک سوئیس بدون اجازه او غیرقانونی سلاح‌ها را به آلمان تحویل داده و او در دادگاه آلمان محاکمه و به دو سال زندان محکوم شده است.

این در حالی که دادگاه آلمان استدلال کرده بود کلاشنیکف‌هایی که این تاجر از ایران وارد کرده ایرادشان آنچنان کم بوده که با کمی تغییر و با خرید قطعات آن از اینترنت می‌شد این سلاح‌ها را دوباره نو کرد.

دادگاه گفته است که او قصد داشته تسلیحات جنگی و ممنوعه وارد آلمان بکند. طبق استدلال دادگاه این تاجر خواسته وانمود بکند که چون سلاح‌ها خراب هستند می‌توان آن را بدون مشکل از سوئیس وارد آلمان کرد.

دادگاه آلمان همچنین گفته است مسلسل‌های خودکار به عنوان سلاح‌های جنگی به حساب می‌آیند.

دادگاه سوئیس در حکمی که دو روز پیش  صادر کرد شکایت این تاجر آلمانی را قبول نکرد و اعلام کرد که این دادگاه به شکایت پاسخ نمی‌دهد.

طبق حکم دادگاه جنایی سوئیس پرداختن به این موضوع امکان‌پذیر هم نبوده چونکه اسناد مورد نیاز برای این امر در سوئیس در دسترس نبوده است.