بازگشایی موجب شده است که موج سوم کرونا در ایران ایجاد شود

رضا جلیلی خشنود، رییس بیمارستان شهدای تجریش، اعلام کرد: «بازگشایی موجب شده است که موج سوم کرونا در ایران به راه افتد».

خشنود افزود: «بیمارستان شهدای تجریش از ابتدای اسفند به عنوان یکی از مراکز اصلی، درگیر بیماران بود، وطی این مدت یک صد نفر از کادر درمان این بیمارستان مبتلا شده‌اند».

وی تاکید کرد که بازگشایی مشاغل و زیارتگاه‌ها و ادارات، و همچنین تردد عمومی با مترو و اتوبوس در کنار سایر کمبودها و رعایت نکردن دستور العمل های وزارت بهداشت توسط مردم، زمینه ساز موج سوم کرونا در ایران شد.

خشنود گفت: «اکثر مناطق جهان و کشورها، برای کمک به رفع بحران‌های اقتصادی به سمت بازگشایی‌های تدریجی مشاغل حرکت کرده‌اند و در این میان کشور ما نیز مستثنی نیست. اما بازگشایی مشاغل به معنای نابودی و اتمام ویروس کرونا نیست.»

فرماندار شهرستان زنجان نیز گفته است: «با توجه به عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط بسیاری از مردم، نگران شیوع موج دوم این ویروس در زنجان هستیم. مردم و واحدهای صنفی مسائل بهداشتی را جدی نمی‌گیرند».

مریم حضرتی،‌ معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران،‌ نیز از کمبود شدید نیرو و کادر درمان در سه شهر استان خوزستان خبر داد و گفت: «در اهواز، ‌‌آبادان و دزفول مساله کمبود نیرو به شدت احساس می‌شود، به ویژه نیروی پرستار تخصصی که با مدیریتی که صورت گرفته و با کمک گرفتن از دیگر استان‌ها تا حدودی این کمبود‌ها جبران شده است. کمبود نیروی درمانی، مهمترین مساله در خوزستان است».

وزیر بهداشت نیز خبر داد که خوزستان از لحاظ شیوع کرونا، در “وضعیت قرمز” قرار دارد.