بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران، در نیمه اول: یک بر صفر به سود پرتغال

بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران، در ساعات امشب به وقت تهران برگزار می شود و ایرانیان با اشتیاق و کنجکاوی بسیار در انتظار آن هستند و امید یک پیروزی دیگر را نیز دارند تا دوباره در استادیوم ازادی در تهران به رقص و پایکوبی بپردازند و در خیابان های مرکزی پایتخت و دیگر شهرهای ایران بایند و برای ساعاتی ستمگری های رژیم و محنت زندگی و بحران اقتصادی را به فراموشی بسپارند و شادی کنند و غم را از خود دور سازند.

سران رژیم پیرامون این امر که آیا باید به زنان نیز اجازه داد که در استادیوم آزادی، در کنار مردان این بازی را روی پرده های بزرگ تماشا کنند، همچنان ادامه دارد. از یک سو رژیم می ترسد این شادی را از زنان ایران دریع کند، و از سوی دیگر تندروهای حکومت فشار می آورند که هنجارشکنی نشود و جداسازی زن و مرد همچنان با شدت کامل برقرار باشد و زنان از تماشای مسابقات ورزشی همچنان محروم بمانند.

فوتبال ایران، در طول تاریخ خود هرگز نتوانسته است در مسابقات بین المللی و در موندیال، به مرحله دوم بالا رود. ولی اگر امروز پرتغال را شکست دهد، شانس خوبی برای رسیدن به این دستاورد خواهد داشت.