بالون های آتشزا از غزه، در حیاط کودکستان در اسرائیل و در نزدیکی کودکان به زمین نشست

هر روز ده ها بادبادک و بالون آتشزا به سوی اسرائیل هوا می کنند

در حادثه ای که ممکن بود موجب کشته شدن گروهی از کودکان اسرائیلی گردد، چند بالون آتشزا که به هم وصل شده و از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل هوا شده بود، در فاصله بسیار کمی از یک کودکستان در شهر “کریت گات” به زمین نشست که ممکن بود شعله های آتش جان کودکانی را که در حیاط کودکستان مشغول بازی بودند به خطر اندازد و حتی موجب کشته شدن آنان گردد.

اکنون ماه های متمادی است که گروه های فتنه جو در باریکه غزه، تقریبا هر روز ده ها بادبادک و بالون آتشزا به سوی اسرائیل هوا می کنند. در آخرین ارزیابی گفته شده که در طول ماه های اخیر، ۴۳ میلیون متر مربع از بیشه زارها و مزارع کشاورزی اسرائیل دستخوش آتش سوزی گردیده و زیان سنگینی وارد  آمده است.

تلاش های سیاسی و حتی واکنش های نظامی اسرائیل نیز هنوز نتوانسته به این تعرض پایان دهد و گروه های ترور فلسطینی آن را یکی از شیوه های مبارزه با اسرائیل می دانند.

به موازات این امر، گرچه شلیک راکت و موشک از غزه به سوی اسرائیل در هفته های اخیر متوقف شده، ولی تظاهرات آشوبگرانه در خط مرزی بین غزه و اسرائیل ادامه دارد. در روزهای اخیر یک بسته مواد منفجره از داخل غزه به سوی سربازان اسرائیلی در این سوی مرز پرتاب شد، ولی انفجار آن آسیبی وارد نکرد. خرابکاران به داخل غزه گریختند.

امروز (آدینه) هزاران فلسطینی نوار غزه، به دستور سران سازمان های ترور، خود را آماده می سازند که پس از نماز جمعه، در کنار مرز اسرائیل گرد آیند و به اغتشا دست بزنند. این اغتشاشات اکنون چند ماه است که در روزهای آدینه ادامه دارد، ولی در هفته های اخیر از تعداد شرکت کنندگان در آن کاسته شده است.

حماس می گوید که قصد دارد تا هنگام برداشتن کامل محاصره زمینی و دریایی، به این عملیات اعتراضی ادامه دهد.