بانوی ایزدی می گوید همکیشان او که مورد تجاور جنسی داعش قرار گرفته اند می ترسند علیه آن ها شهادت دهند

یک بانوی ایزدیِ عراق که زنان همکیش او در عراق قربانی تجاوزات جنسی اعضای گروه تروریستی داعش شده اند، هنگام اَدای شهادت گفت که: بسیاری از این زنان که به آلمان پناهنده شده اند، شدیدا می ترسند که در دادگاه های آن کشور علیه افراد داعش شهادت دهند، زیرا ممکن است مورد حمله قرار گیرند و حتی به قتل برسند.

آلمان حدود یک میلیون پناهجو را از کشورهای عرب و اسلامی در خاک خود پذیرا شد، که این امر موجب افزایش باورهای یهودستیزانه و حتی ضد غربی شد و مشکلات اجتماعی بسیاری به وجود آورد.

تا کنون چند یهودی توسط این مهاجرین تازه وارد مورد حمله قرار گرفته اند و اکنون زنان ایزدی بیم دارند که اگر در دادگاه آلمان علیه افراد داعش شهادت بدهند، جان خود را به خطر می اندازند.

یک بانوی ایزدی به نام اَشوَق حاجی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روداو که به زبان کردی برنامه پخش می کند گفت که شماری از اعضای داعش را که در جنایت علیه زنان ایزدی دست دشاته اند، در آلمان شناسایی کرده، ولی زنان ایزدی می ترسند علیه آن ها شهادت دهند، زیرا جان خود را در خطر می بینند.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که جنایتکاران داعش که پرجم “الله، محمد، رسول” در دست می گرفتند به هزاران زن ایزدی تجاور جنسی کردند و موجب فرار بیش از چهارصد هزار نفر ایزدی های عراق شدند.

هنوز هیچ دادگاه بین المللی و یا نهاد جهانی، این جنایات داعش علیه ایزدی های عراق را مورد بررسی قرار نداده است.