بانوی روزنامه نگار لبنانی از اسرائیل می خواهد نصرالله را ترور کند

یک بانوی روزنامه نگار لبنانی از اسرائیل خواسته ست که حسن نصرالله سرکرده گروه تروریستی حزب الله را که باعث مصیبت مردم لبنان و قتل و کشتار در منطقه شده را از میان بردارد. خانم ماریا مألوف شش ماه پیش در حساب توییتری خود عملا از اسرائیل جانبداری کرده و در لفافه درخواست کرده بود که اسرائیل برای نابود کردن حسن نصرالله اقدام کند.

حداکثر مجازات چنین جرمی، هفت سال زندان اعلام شده است. ولی بعید می نماید که خانم مالوف به زور به لبنان بازگردانیده شود و مورد محاکمه قرار گیرد. قاضی لبنانی او را به “تحریک به قتل” متهم ساخته است.

خانم مألوف در پیام توییتری شش ماه پیش خود چنین نوشته بود: «اگر اسرائیل می خواهد با حزب الله آشتی کند، باید با آن گروه به توافق برسد، ولی اگر اسرائیل نصرالله را دشمن خود می داند، پس چرا تلاش نمی کند که با یک حمله هوایی به قضیه پایان دهد؟»

انتشار این پیام بازتاب گسترده ای در لبنان داشت و عوامل وابسته به حزب الله نیز به اقدامات گسترده ای علیه او دست زدند و کوشیدند به جانش آسیب برسانند، ولی به احتمال قوی او توانسته است از لبنان بگریزد.

خانم مألوف در پیام توییتری دیگری نوشته بود که به دنبال تهدیدهای متعددی که علیه جانش شده، قصد دارد خودش نصرالله را به دادگاه بکشاند و از او تقاضای غرامت کند.

ولی این تهدید علیه جان روزنامه نگار زن لبنانی (که مسیحی مارونی است) عملی نیست زیرا او از کشورش گریخته و به احتمال قوی اکنون در دوبی به سر می برد.