یک بانوی شجاع ایرانی امروز هفتم آبان، در اعتراض به حجاب اجباری، روسری خود را در میدان انقلاب تهران برداشت. او توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بازداشت شد.