بانوی نویسندۀ کویتی توصیه کرد که همه کشورهای عرب، برای تامین منافع خود، با اسرائیل روابط عادی برقرار کنند

این بانو با شهامت که فجر السعید نام دارد، پس از انتشار پیام خود، مورد انتقادهای شدید از جانب نویسندگان و سیاستمداران کویت قرار گرفت.

یک بانوی نویسنده در کویت از دولت آن کشور و همه ممالک عربی خواستار شد که تحریم ها علیه اسرائیل را برچینند و راه دوستی با این کشور را در پیش گیرند.

این بانو که از نمایشنامه نویسان بنام کویت است، در مقاله ای نوشت که اعراب از تحریم اسرائیل سودی نبردند و هنگام آن است که از این رفتار دست بردارند و به این جستجوی بپردازند که راز پیشرفت های اسرائیل چیست؟

ولی این بانو با شهامت که فجر السعید نام دارد، پس از انتشار پیام خود، مورد انتقادهای شدید از جانب نویسندگان و سیاستمداران کویت قرار گرفت. ولی بانو السعید گفت که این گونه واکنش ها ، باعث تغییر دیدگاه های او نخواهد شد و وی بیش از هر زمان دیگر بر این باور است که همه کشورهای عرب باید اسرائیل را به رسمیت بشناسند و با این کشور روابط عادی برقرار کنند.

واکنش در بخش اعظم شبکه های اجتماعی نیز به شدت انتقاد آمیز بود. ولی خانم فجر السعید در حساب توییتر خود نوشت که از این انتقادها واهمه ای ندارد و دیدگاه خود را تغییر نمی دهد. او در پاسخ به انتقاد کنندگان نوشت که قهرکردن با اسرائیل چه فایده ای برای اعراب می تواند داشته باشد> ا

و همچنین نوشت: «آیا بهتر نیست که  روابط با اسرائیل را به صورت عادی درآوریم، آن ها از ما جنس بخرند و ما از آن ها واردات داشته باشیم ».

این بانو نوشت: «هنگامی که با آن ها داد و ستد بازرگانی داشته باشیم و روابط عادی برقرار سازیم، خواهیم توانست روی آن ها تاثیر بگذاریم».

2 دیدگاه‌

  1. آفرین به این بانوی شجاع ‌‌با شعور که متوجه شد اسراییل نه دشمن آنها ونه دشمن هیچ مملکت و یا مردمی نیست بلکه فقط طالب صلح با انصاف است ما از این افراد زیاد داریم امیدوارم که همه بتونند احساس ‌افعی‌شون رو در مورد کشور عزیز اسراییل بگویند امین

  2. اگر کشورھای عربی ب صحبت ھای ارزشمند این بانو عمل کنند مطمعنا بی اندازہ ب موفقیت میر سند اوّل صلح در دنیا میاورند و خاور میانو
    در صلح و صفا و ثروت بسر خواھند برد مطمعنا سیدہ بسیار عالی است امیدوارم خداوند متعال کمک کند ک این کار خیر عملی شود و مردم راحت زندگی کنند امین ?

Comments are closed.