بانو فاطمه سپهری:نه تنها می گویم نه به حجاب اجباری بلکه می گویم نه به جمهوری اسلامی.خامنه ای روز حجب و حیا بگذارد

خانم فاطمه سپهری از مبارزان و مخالفان رژیم اسلامی در ایران و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ نفر که خواهان استعفای خامنه ای و برگزاری رفراندوم برای منحل شدن و کنار گذاردن جمهوری اسلامی شده بودند طی یک گفتگوی رسانه ای با شبکه خبری ایران اینترنشنال ضمن حمایت از لغو حجاب اجباری در ایران بار دیگر تاکید کرد که نه تنها می گوید نه به حجاب اجباری بلکه می گویم نه به همه جمهوری اسلامی.

این بانوی شجاع و مبارز که خود با پوشش اسلامی چادر در همه جا ظاهر می شود خواهان آزادی پوشش برای بانوان ایرانی است.

پیش تر آقای منشه امیر طی گفتگویی که با خانم سپری داشت از او درباره زندگی و مبارزاتش بر علیه رژیم اسلامی پرسیده بود و خانم سپهری توضیح دادند که با وجود آنکه همسر شهید هستند هیچگاه کمک و رانتی از رژیم دریافت نکرده اند و حتی سهم الارث فرزندانش نیز توسط رژیم مصادره گردیده است.

برادر خانم سپهری آقای حسین سپهری که او نیز از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفر بود و معلم است در زندان و تحت فشار قرار دارد.

خانم فاطمه سپهری خود نیز بارها بازداشت و زندانی گردیده است اما همچنان به مبارزه بر علیه رژیم ادامه می دهد.