بایدن در خاورمیانه چه خواهد کرد؟تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

پرزیدنت بایدن در این هفته هنگامی که به خاورمیانه می آید باید تصمیمات خود را گرفته باشد که چه می خواهد بکند؟

با حکومت اسلامی ایران به چه تعامل و تسامحی دست خواهد زد؟

بیش از یک سال و نیم از آغاز ریاست جمهوری او میگذرد.

گفته بود که باید با حکومت ایران از راه دیپلماسی برخورد کرد. از روز نخست گفته بودیم که با چنین حکومت قلدرمآبانه ای دیپلماسی راه به جایی نخواهد برد. قلدر هستند و باید با قاطعیت و توانایی بسیار به آنها جواب داد.

با تعارف ها نمیشود با حکومت ایران کنار آمد.

این را از روز نخست گفته بودیم و امروز هم همه سران ایالات متحده به این نتیجه رسیده اند و آن را نیمه علنی و با صراحتی نه چندان کامل بیان می کنند و در شرایط کنونی که خاورمیانه در معرض تهدید های مستمر حکومت ایران قرار دارد باید دید که ایالات متحده چه تصمیمی دارد.

کدام برنامه را برای رویارویی با آینده با این رژیم فتنه‌گر و متجاوز و قلدر تهیه دیده است؟

اما پیش از آنکه پرزیدنت بایدن تصمیم نهایی خود را بگیرد و برنامه عملی خویش را ارائه دهد لازم دانست که به خاورمیانه بیاید و با رهبران کشورها گفتگو کند و به طور مستقیم سخنان آنها را بشنود و شکایت ها را گوش کند و خواسته های آنها  را در نظر بگیرد و آنگاه است که بنشینند و با مشاوران خود و برنامه‌ای تهیه کند که چگونه می توان با رژیم ایران رویارویی کرد.

نه  راه جنگ، کسی جنگ نمی خواهد اما راه های بسیار دیگری وجود دارد شوربختانه میبینیم که کشورهای غرب اروپا این شریکان همیشگی ایالات متحده هنوز حاضر به نشان دادن قاطعیت نیستند.

قانونی که در پارلمان بلژیک  در حال بررسی است نشان می دهد که یک بار دیگر اروپایی‌ها دارند با رژیم ایران کنار می آیند و می خواهند با آنها صحبت کنند و می خواهند از فروپاشی این رژیم جلوگیری کنند و می خواهند به نحوی از آن حمایت کنند که منافع اقتصادی آنها همچنان تامین شود.

روسیه و چین می کوشند که ایران را بچاپند و اروپا سهم خود را می‌خواهد این است که از حکومت ایران نمی برند. اصرار می ورزند که روابط دوستانه ادامه یابد.

کدام روابط دوستانه؟

همین خبری که چند روز پیش انتشار یافت که گروهی از دیپلمات های غربی از جمله بریتانیایی بازداشت شدند که دروغ از آب درآمد چه کمکی می‌تواند به بهبود اوضاع و تغییر حال و هوا کند.

حکومت ایران بارها نشان داده و این بار یک بار دیگر ثابت کرده که حاضر به همکاری و ابراز  حسن نیت نست.

تصور می‌کند که هر اندازه قلدری بیشتری نشان دهد امکان اینکه بتواند کشورهای غربی را به گذشت وادار کند بیش و بیشتر می‌شود و این را ما در طول سال های دراز در مورد کشورهای اروپایی دیده ایم و مذاکرات برجامی یک بار دیگر این موضوع را ثابت کرد و مردم ایران و جهان می بینند که تجاوزگری و ستم و سرکوب گری رژیم ایران علیه ملت نیز روز به روز بیشتر می‌شود.

در واقع هر اندازه که اوضاع اقتصادی به وخامت بیشتری می گراید بر میزان سرکوبگری های حکومت افزوده می‌شود این را ملت ایران روی پوست خود احساس می‌کند.

اما ما آن حمایتی را که از دنیا انتظار داشتیم نمی بینیم و نمی شنویم.

یک روزنامه‌نگار سعودی در سفارت عربستان سعودی در ترکیه به وضع فجیعی کشته می‌شود و دنیا به خروش می آیند و هنوز همچنان مطرح است اما کشتار مردم ایران و ادامه کشتار مردم ایران همچنان  فراموش می‌شود و حداکثر آن که سازمانهای حقوق بشری می آیند و چند بیانیه صادر می‌کنند در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در شورای حقوق بشر می آیند و انتقادهایی عنوان می‌کند علیه حکومت ایران ولی هیچ اقدامی عملی علیه نمی بینیم و نمی شنویم.

امروز حکومت ایران در اوج انزوا قرار دارد در اوج ستمگری و قلدری و تجاوزگری قرار گرفته است آنها می‌آیند و مرتباً از بازداشت شهروندان ایرانی دوتابعیتی سخن می‌گویند و همچنین گردشگران اروپایی و دیگران را.

از یک سو میخواهند کشورهای اروپایی را زیر فشار قرار دارند و به آمریکا نشان دهند که حاضر به سازش و همکاری و تسامح نیستند و از سوی دیگر می خواهند بدینسان مرزهای ایران را به روی دیگران ببندند.

دیگران یعنی ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین گردشگران و یا کارمندان و یا صاحبان مناصب از کشورهای اروپایی و نقاط دیگر که ماموریتی در ایران دارند.

مرتبا همه را به جاسوسی متهم می‌کنند.

امری که هرگز به اثبات نرسیده و امری که به هیچ وجه به عقل جور در نمی‌آید ولی آنها می‌خواهند به این آدم‌ربایی ها ادامه دهند و از یک سو خواسته‌های خود را بر کشورهای غربی تحمیل کنند و همزمان وضعی به وجود آورند که حتی  سفر ایرانیان برون مرزی به وطن خویش متوقف شود.

آنها نمی خواهند که مردم ایران تحت تاثیر ایرانیان برون مرزی قرار گیرند نمی‌خواهند که مردم ایران از زبان خویشاوندهای برون مرزی خود بشنوند که در چه رفاه و نعمتی به سر می‌برند و این در حالی که وضع در داخل ایران روز به روز بدتر می شود…

سفر پرزیدنت بایدن به خاورمیانه، دیداری که با سران اسرائیل خواهد داشت سفری که به عربستان خواهد کرد و حضور او در شورای همکاری های خلیج فارس امیدهای زیادی بر می‌انگیزد.

آیا پرزیدنت بایدن اکنون حاضر است با قاطعیت در برابر حکومت ایران رفتار کند؟

آیا پرزیدنت بایدن سیاست دیگری جز راه دیپلماسی برای برجام را خواهد یافت؟ کشورهای خاورمیانه، منظور اسرائیل، عربستان ،امارات،مصر و مراکش آماده همکاری گسترده با ایالات متحده هستند منتها مشکل در این است که آیا پرزیدنت بایدن تصمیم خود را گرفته است و یا همچنان دست به دست می کند و همچنان امیدوار است که به نه نحوی غیر از درگیری و تعرض قاطعانه بتواند با رژیم ایران کنار بیاید.

سفر پرزیدنت بایدن به منطقه که روز چهارشنبه آغاز می‌شود و دو روز و نیم ادامه خواهد یافت امیدهای زیادی بر می‌انگیزد.

دولت اسرائیل امیدوار است که این بار قاطعانه بتواند رئیس‌جمهوری آمریکا را متقاعد سازد که راه کنونی در برابر حکومت ایران راهی درست نیست و باید قاطعیت بیشتر نشان داد.

تصور می رود که پرزیدنت بایدن نیز خود به این نتیجه رسیده است بنابراین انتظار آن است که در دیدار با سران عربستان و امارات و امیر نشین های حوزه خلیج فارس قاطعیت بیشتری نشان دهد.

از یک سو آنها را به همکاری بیشتر با اسرائیل تشویق کند و از سوی دیگر بگوید که ما از کنار آمدن با این رژیم منصرف شدیم و مایوس و ناامید شدیم و دیگر نمی توان به این راه ادامه داد و راه دیگری که باید پرزیدنت بایدن در پیش گیرد و ایالات متحده و کشورهای اروپایی هنوز در آن گام ننهاده اند حمایت فعال از مردم ایران و از خیزش آن ها است.

شاید بپرسند که چگونه از خارج از مرزها می توان به خیزش یک ملت کمک کرد اما خودشان می دانند که راه های بسیار در این زمینه وجود دارد که اگر اراده کنند و آن را در پیش گیرند عملی خواهد شد.

بارها گفته ایم و می گوییم هنگامی که این حکومت برافتد بسیاری از مشکلات خاورمیانه حل خواهد شد.

حکومت ایران عامل اصلی آشوب یعنی آشوب داخلی در عراق است رژیم ایران نمی گذارد که عراق روی آرامش به خود ببیند.

رژیم ایران در سوریه همچنان به بشار اسد کمک می کند که مردم کشور خود را بکشد و هلاک کند و صدای آنها را خاموش کند و حکومت ایران است که پهپادهای پیشرفته نظامی در اختیار حزب الله لبنان می گذارد و به آنها دستور می دهد که یک کانون جدید بحران نظامی در منطقه به وجود آورند و آن حمله به سکوی استخراج گاز اسرائیل در عمق  آب‌های دریای مدیترانه است و می شنویم که حکومت ایران رزمناو هایی  به دریای سرخ فرستاده است.

اینها همه برای چه؟

در حالی که مردم ایران به پول نیاز دارند و در حالی که مردم ایران گرسنه هستند و تنها پاسخ رژیم ایران سرکوب آنها است.

این واقعیت تلخ نشان می‌دهد و پرزیدنت بایدن باید آن را در نظر بگیرد که حکومت ایران از مردم می‌خواهد که فقط به عنوان سیاهی لشکر استفاده کند حسن عباسی می‌آید و می‌گوید که ای ورزشکاران ورزش را کنار بگذارید و وارد نبرد شوید تا به شهادت رسید.

ورزش یعنی چه…

این است هویت و ماهیت این رژیم…

مردم ایران یا مردم خاورمیانه و جهان برای آنها اهمیتی ندارند…

آنچه که اهمیت دارد ادامه جنگ و خونریزی به هدف رسیدن به آمال و امیال خیال‌پردازانه چنین حکومتی است که خود می‌گوید که ما می‌خواهیم بر دنیای اسلام مسلط شویم…

آرزویی که هرگز امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت…

ما میخواهیم بر دنیای اسلام تسلط یابیم…

این آرزویی است که در طول قرن های گذشته بسیاری از حاکمان خودکامه در این منطقه داشتند و سر همه آنها به سنگ خورده است…

امروز پرزیدنت بایدن میتواند به پیشبرد صلح و آشتی و همکاری میان اسرائیل و کشورهای عرب کمک بسیاری کند.

پررزیدنت ترامپ در این زمینه موفقیت های بسیار داشت زیرا فعالانه می خواست که مشکلات خاورمیانه را حل کند.

او بود که به برقراری روابط دوستی بین اسرائیل و چند کشور عربی یاری فعالانه  رساند و امروز هم پرزیدنت بایدن  باید بداند که اگر بخواهد که در برابر تجاوزگری های حکومت ایران بایستد شرط نخست آن گسترش همکاری‌های کشورهای عرب با اسرائیل است و خوشبختانه می شنویم که این همکاری‌ها بخشی به عنوان کاملا علنی و بخش دیگر را نیمه علنی و بخش مهم آن غیرعلنی ادامه دارد و روز به روز گسترده تر می شود.

هر اندازه حکومت ایران ببیند که کشورهای منطقه بیشتر و بهتر از خود دفاع می کنند سرش به سنگ خواهد خورد.

هر اندازه که کشورهای منطقه قاطعیت بیشتری برای دفاع از خویش در برابر رژیم ایران نشان دهند امکان بروز جنگ کاهش خواهد یافت. و روز چهارشنبه هنگامی که پرزیدنت بایدن به خاورمیانه بیاید باید بداند و احتمالاً هم می‌داند که ملت ایران در رنج هستند.

حکومت ایران فتنه گر است و تنها راه برقراری آرامش در منطقه و تامین رفاه مردمان آن سرزمین ها آن است که موجبات برافتادن این رژیم را فراهم کنند رژیمی که بسیار پوسیده شده و خود در آستانه فروپاشی قرار گرفته است اما مردم ایران به یاری نیاز دارند و به همکاری نیاز دارند و بی آن براندازی رژیم طولانی‌تر خواهد شد.

این را نه آمریکا باید بخواهد و نه اروپا و نه مسلما کشورهای منطقه…

پرزیدنت بایدن بیاید و امید داشته باشیم که تصمیمات درستی را در پی این سفر بگیرد..

ببینیم و تعریف کنیم…

اورشلیم؛شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱–۹ جولای ۲۰۲۲