بایدن و مکرون: به مردم ایران،به ویژه زنان و جوانان، ادای احترام می‌کنیم

روسای‌ جمهوری آمریکا و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند به مردم ایران، به ویژه زنان و جوانان، ادای احترام می‌کنند و افزودند ایرانیان شجاعانه اعتراض می‌کنند تا حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که رژیم ایران متعهد به اجرای آن بوده ولی در حال نقض آن‌ است، به دست آورند.

گفتنی است که برخلاف گفته های این دو رهبر جهان غرب خیزش گسترده مردمی در ایران برای درخواست و مطالبه آزادی و دموکراسی و حقوق بشر از رژیم اسلامی نیست بلکه مردم خواهان سرنگونی رژیم ملایان به منظور رسیدن به آزادی های سیاسی و اجتماعی که چهل و سه سال از آن محروم بودند هستند.

امانوئل مکرون دو هفته پیش نیز خیزش ملی در ایران را اعتراض زنان برای برداشتن حجاب دانسته بود و این در حالی که برکناری حجاب اجباری برای بانوان اگرچه یک خواست اساسی در روند خیزش مردمی است اما خواست بزرگتر و بنیادی تر مردم سرنگونی و برکناری کلیت رژیم ملایان در دو سوی اصلاح طلب و اصولگرای آن است.

روز گذشته نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کردند که بر اساس آن این نمایندگان از جانشین دموکراتیک رژیم اسلامی که توسط مردم ایران انتخاب گردد دفاع می کنند.

مجید گلپور یکی از مشاوران اتحادیه اروپا بر این باور است که جهان غرب از مرحله چرخش گذشته و تغییر سیاست در قبال رژیم اسلامی را در پیش گرفته اند.

وی همچنین گفت که رهبران جمهوری اسلامی بدون تردید بخاطر جنایاتی که مرتکب شده اند محاکمه خواهند شد.

همچنین طی روزهای گذشته مجلس سنای فرانسه با دعوت از شهبانو فرح پهلوی همچنین پرنس نور پهلوی بار دیگر از خیزش انقلابی ملت ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی حمایت و پشتیبانی کردند.