با ادامه تظاهرات مردمی در سوریه، دولت بشار اسد به بازداشت رهبران اعتراض ها دست زده است

ادامه تظاهرات مردمی در شهر سویدا در جنوب سوریه

با ادامه اعتراض های مردمی در جنوب سوریه، و این احتمال که به دیگر نقاط کشور سرایت کند، دولت بشار اسد در یک اقدام کم سابقه، به دستگیری شماری از رهبران اعتراض ها در شهر سویدا پرداخت و این اقدام موجب گسترش اعتراض ها شد.

تظاهرات در شهر سویدا علیه فساد حکومتی، افزایش بهای کالای اساسی و تورم افسار گسیخته از ده روز پیش آغاز شد و ممکن است سراسر آن کشور را در برگیرد.

این تظاهرات در حالی است که جنگ داخلی در بخش هایی از سوریه همچنان ادامه دارد و بشار اسد هنوز نتوانسته است تسلط کامل بر سوریه را دوباره به دست آورد.

سازمان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است و رویدادهای آن کشور را به دقت دنبال می کند، گزارش داد که دولت بشار اسد به گمان آن که بتواند اعتراض ها را فرو نشاند، دستور داده شماری از رهبران آن بازداشت شوند. ولی این اقدام، نه تنها موجب خاموش شدن موج تظاهرات نگردید، بلکه به آن دامن زد.

این احتمال مطرح شده که شکیبایی یک هفته ای دولت دمشق در برابر تظاهرکنندگان، و سپس اقدام به بازداشت رهبران آن، بدون آن که به سوی مردم آتش گشوده شود، از توصیه های حکومت ایران بوده، و ازن در حالی که نیروهای انتظامی سوریه، هشت سال پیش در برابر تظاهرات مردمی در شهر دَرعا واکنش خشونت باری نشان دادند و به روی مردم آتش گشودند و شماری از آنان را کشتند و این امر موجب گسترش خیزش به سراسر سوریه و بروز جنگ داخلی شد. پس از مدتی، گروه تروریستی داعش و نهادهای افراط گرای اسلامی کوشیدند با استفاده از این فرصت، قدرت را در سوریه به دست گیرند.

هشت سال جنگ داخلی و بیماری کورونا و سوء مدیریت، باعث شده که ارزش پول سوریه در هفته های اخیر با پایین ترین مقدار خود برسد.

نه سال پیش، کوتاه مدتی پیش از آغاز جنگ داخلی، یک دلار آمریکایی در سوریه معادل ۴۷ لیره سوری بود. ولی اکنون یک دلار معادل سه هزار لیره سوری می باشد که سرنوشت غمگین تومان ایران در برابر دلار را تداعی می کند.

یکی از علل بحران اقتصادی در سوریه، تحریم های اقتصادی از جانب ایالات متحده و کشورهای اروپایی می باشد. این تحریم ها از چند سال پیش برقرار شده و رژیم ایران را ناچار ساخته میلیاردها دلار کمک مالی به سوریه برساند و همچنین مقادیر عظیمی نفت و بنزین رایگان به آن کشور بدهد.