با ادامه شیوع پرشتاب کورونا در اسرائیل، برای سومین بار قرنطینه کامل برقرار می شود

با گسترش نگران کنندۀ شیوع کورونا در اسرائیل، دولت بالاخره تحریم گرفت برای سومین باز از هنگام آغاز این بیماری، دو هفته قرنطینه کامل برقرار سازد.

این بار همه فروشگاه ها نیز بسته خواهد شد و خرید مایحتاج تا آن جا که ممکن است از راه دور انجام خواهد گرفت و کارگران فروشگاه آن را به خانه خریدار منتقل خواهد ساخت. اتوبوس ها نیز تنها نیمی از ظرفیت خود مسافر خواهند پذیرفت و افراد نباید بیش از یک کیلومتر از محل خانه خود دور شوند و همچنین کسی نباید به خانه دیگری برود.

این اقدامات سختگیرانه، به موازات ادامه واکسینه کردن شهروندان سالمند و آنانی که دارای بیماری های زمینه ای هستند، برقرار می گردد.

این برنامه به خوبی پیش می رود و مقامات وزارت بهداشت گفتند که هدف آن است که بتوان روزانه صدها هزار نفر از این قشر اجتماعی را واکسینه کرد.

مدیرکل وزارت بهداشت به مردم قول داد که هیچ کمبودی در مورد واکسن ضد کورونا وجود ندارد. ولی واکسینه کردن همه آنهایی که به آن نیاز دارند ماه ها به درازا خواهد انجامید.

علت برقراری قرنطینه برای سوم، آن است که در اسرائیل نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان نوع دوم و یا حتی سوم کورونا شیوع یافته که گرچه ضعیف تر عمل می کند، ولی توانایی انتقال آن از فردی به فرد دیگر بسیار بالاست.

در اسرائیل شمار مبتلایانِ روزانه، دائما بالاتر می رود و باید آن را متوقف ساخت.

مقامات هشدار داده اند که اگر قرنطینۀ دو هفته ای به نتایج مورد انتظار نرسد، ممکن است یک هفته یا چند هفته دیگر نیز تمدید گردد.

در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز قرنطینه بین دو هفته تا سه هفته تعیین شده، ولی در هلند پنج هفته است.

در شبانه روز گذشته حدود چهار هزار نفر بر شمار مبتلایان افزوده شده و به بیش از ۳۸۵ هزار نفر رسیده که در مورد حدود سی هزار نفر، این بیماری فعال است و تاکنون بیش از سه هزار نفر جان باخته اند.