با افزایش روز به روز تورم ، بیکاری ، فقر و فساد در ایران دادستان کل کشور می گوید  : آمار سرقت بالا رفته و نگران کننده است” 

آخوند محمد جعفر منتظری دادستان حکومت ایران از افزایش رو ز افزون امار سرقت در ایران خبر داد و  گفت: امروز آمار ما در سرقت نگران‌کننده بوده و نباید چنین آماری را داشته باشیم.

آخوند منتظری افزود:  امنیت در جامعه به شدت به مخاطره افتاده است باید اهتمام لازم برای ایجاد و تامین امنیت همه‌جانبه مردم در حوزه‌های مختلف از جمله برخورد جدی با سرقت را داشته باشیم.

وی گفت : قوه قضائیه نباید در برخورد با مساله سرقت و سارقین کوتاه بیاید . آن‌ها امنیت مردم را مورد هدف قرار دادند و مردم در خیابان امنیت ندارند، سرقت از مغازه و منزل که به جای خود . وضعیت امنیت مردم در جامعه به شدت به خطر افتاده است .

ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده پلیس ایران گفته است : سرقت  رد کشور نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است

آخوند منتظری افزود: امروز شاهدیم در خیابان در ملا عام سارقین به خود اجازه می‌دهند اینگونه امنیت مردم را مورد هدف قرار دهند. در آیین‌نامه و بخشنامه عفو تاکید داریم که سارقین نباید مورد توجه و مشمول عفو قرار گیرند.

شمار زیادی از کاربران اجتماعی پیشتر فیلمی را از یک روحانی در حال سرقت از فروشگاه مواد غذایی انتشار داده بودند و نوشته بودند روحانی منبر نشین که خود مردم را از دزدی منع می کند چنین شده است ؟وای به حال مردم پای منبر ؟