با افزایش نگرانی اسرائیل از بازگشت بایدن به برجام، فرمانده “سنتکام” با سران اسرائیل گفتگو می‌کند

محافل خبری در اورشلیم می گویند که با توجه به برخی انتصاب ها در کابینه جدید پرزیدنت بایدن، نگرانی اسرائیل در مورد آن که رئیس جمهوری جدید آمریکا چگونه و با چه شرایطی ممکن است به برجام بازگردد، افزایش می یابد.

نخست وزیر اسرائیل در پیام شادباش در جریان ادای سوگند از جانب پرزیدنت بایدن، به او یادآور شد که نباید در آشتی با رژیم ایران به مسیری پای گذارد که به مصالح امنیتی اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس آسیب برساند.

همزمان اعلام شد که فرمانده “سنتکام” یعنی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بزودی از اورشلیم دیدن خواهد کرد. ماموریت این ستاد، حفظ امنیت در کشورهای خاورمیانه و رصد کردن فعالیت های رژیم ایران در این منطقه می باشد.

بلندپایگان صحنه سیاسی اسرائیل بارها تاکید کرده اند که اگر به علت سیاست های دولت آمریکا و یا هر علت دیگری، رژیم ایران به آستانه تولید بمب هسته ای برسد و دنیا از ادامه آن جلوگیری نکرد، درگیری نظامی اسرائیل با آن برنامه ها، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

پیشتر فاش شده بود که نتانیاهو به امیران ارتش دستور داده سه برنامه جداگانه برای رویارویی احتمالی نظامی با رژیم ایران در رابطه با برنامه های موشکی و اتمی تهیه کنند.

ژنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام در توضیح علت سفر خود به اسرائیل گفت که در هفته های پیش از روی کار آمدن دولت پرزیدنت بایدن، تهدیدها و تحرکات نظامی رزیم ایران در منطقه، به میزان چشمگیری افزایش یافته بود.

یادآوری می شود: در هفته های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، و در همان حال که فرماندهان سپاه پاسداران بر شدت تهدیدهای لفظی علیه ارتش ایالات متحده افزوده بودند، رژیم ایران به گروه های مزدور خود در عراق و یمن و دیگر کشورهای منطقه دستور داده بود که از دست زدن به عملیات تحریک آمیز علیه ارتش آمریکا و سربازان آن کشور در منطقه خودداری ورزند.

ژنرال مکنزی به خبرنگاران گفت که البته رژیم ایران در ماه های پایانی ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، به چند فقره اقدامات تهدیدآمیز علیه ایالات متحده دست زده، ولی با نمایش قدرت ارتش آمریکا روبرو شد که از نیت های خویش فاصله گرفت. اشاره او به بازگردانیدن ناو هواپیمابر نیمیتز به حوزه خلیج فارس، پروازهای نمایشی چند فرهنگ بمب افکن بی ۵۲ در حریم هوایی خلیج فارس و همچنین اعزام زیردریایی اتمی جورجیا به نزدیکی آب های خلیج فارس بود.

فرماندۀ سنتکام به خبرنگاران گفت که برنامه دولت پرزیدنت ترامپ برای ایجاد جبهه واحد بین اسرائیل و امیرنشین ها به هدف ایجاد بازدارندگی در برابر رژیم ایران، بسیار خوب عمل کرده و باید ادامه یابد.

هنگام دیدار ژنرال کنت مکنزی از اورشلیم، مقامات دولت اسرائیل فرصت خواهند داشت یک بار دیگر نگرانی از فعالیت های رژیم ایران و بازگشت احتمالی به برجام را از نظر امنیتی و دفاعی برای او تشریح کنند که به گوش سیاستگذاران دولت پرزیدنت بایدن رسانده شود.