با خودداری شطرنج باز ایرانی از رویارویی با حریف اسرائیلی، ممکن است رژیم ایران از این فدراسیون نیز اخراج شود

اکنون که یک شطرنج باز جوان ایرانی، به دستور سران حکومت، حاضر نشده در یک مسابقه بین المللی با شطرنج باز اسرائیلی رویارویی کند، این خطر آینده ورزش ایران را تهدید می کند که رژیم ایران از فدراسیون جهانی شطرنج نیز همانند فدراسیون جهانی جودو اخراج شود.

البته، اخراج ایران از فدراسیون جودو همیشگی نخواهد بود، ولی دست کم تا هنگامی که رژیم ایران حاضر به رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی نشود، ادامه خواهد یافت.

حکومت ایران که به این شطرنج باز هیجده ساله، به نام آرین غلامی دستور داده بود که حق ندارد با شطرنج باز اسرائیلی مسابقه دهد، به گرمی تشکر کرد و او را مورد تشویق قرار داد. ولی در سال های اخیر چندین ورزشکار ایرانی، به این جهت که از بازی با اسرائیل و رسیدن به مقام قهرمانی، به دستور حکومت، محروم شده اند، از بازگشت به ایران خودداری ورزیدند.

دست اندرکاران امور ورزشی ایران می گویند که این سیاست لجوجانه رژیم ایران، ممکن است ورزش کشور را با یک فاجعه جبران ناپذیر روبرو سازد.

شطرنج باز جوان ایرانی، این بار با صراحت اعلام کرد که حاضر نیست با رقیب اسرائیلی مسابقه دهد و با این شیوه انصراف خود را از ادامه مسابقات اعلام کرد. در سال های اخیر، کشتی گیران، جودوکاران و دیگر قهرمانان رشته های ورزشی، برای آن که با اسرائیلیان رویارو نشوند، به بهانه های مختلف از جمله بیماری متوسل می شدند و در برخی موارد، ورزشکار ایرانی عمدا به رقیب خارجی خود باخت تا ناچار نشود با ورزشکار اسرائیلی به رقابت بپردازد.

آرین غلامی سال گذشته نیز حاضر نشده بود با شطرنج باز اسرائیلی مسابقه بدهد. او این بار مورد تقدیر رسمی و بسیار گرم شخص علی خامنه ای نیز قرار گرفت. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس نیز برای تقدیر از این شطرنج باز جوان که تسلیم سیاست های حکومت شده، انگشتر دست خود را به او هدیه کرد.

معلوم نیست فرماندهی یک گروه نظامی از سپاه پاسداران، که در کشورهای خارجی می جنگد، با بازی های بین المللی شطرنج چه ارتباطی دارد!