با سقوط یک هواپیمای کوچک مشقی، دانشجوی دانشکده خلبانی اسرائیل و مربی ورزیده او جان باختند

دانشجوی رشته خلبانی که به دنبال سقوط هواپیمای مشقی، همراه با مربی خود جان باخت

سقوط یک هواپیمای کوچک مشقی در شمال اسرائیل که به کشته شدن سرباز دانشجو و راهنمای نظامی او شد، اندوه شدیدی در اسرائیل برانگیخت و فرمانده نیروی هوایی همه پروازهای مشقی را متوقف ساخت تا علت این حادثه کم سابقه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در نیروی هوایی اسرائیل، یکی از مراحل نخستین برگزیدن دانشجویان رشته پرواز، اجرای یک پرواز آزمایشی با یک هواپیمای سبک و کوچک می باشد که به وسایلی مجهز است که به مربی پرواز امکان می دهد بر هواپیما کاملا مسلط باشد و در همان هنگام، دانشجو بتواند عملیات ابتدایی پروازی را انجام دهد و میزان مناسب بودن او برای اوانه دوره خلبانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نوع هواپیمای سبک و کوچک در ارتفاع نسبتا کم و با سرعت بسیار پایین پرواز می کند و تا کنون هیچ حادثه سویی با آن روی نداده است.

سربازان در محل سقوط هواپیمای مشقی در جستجوی علائمی برای حل این معما هستند

ولی روز گذشته (سه شنبه) یک چنین هواپیمای مشقی، به طور ناگهانی سقوط کرد و مربی و دانشجوی خلبانی جان باختند. پیش از این سقوط ، هیچ پیام اضطراری از مربی و یا دانشجوی خلبانی دریافت نشد و از این رو، علت سقوط جنبه معما دارد و نیروی هوایی اسرائیل اکنون می کوشد چگونگی آن را روشن سازد.