در یک گزارش تلویزیونی آمده است که بحران بیکاری در حکومت اسلامی ایران آنقدر وخیم شده است که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های عالی دانشگاهی حاضرند به هر نوع کار غیرحرفه ای، حتی با حقوق کم بپردازند تا بتوانند امرار معاش کنند.

در این برنامه تلویزیونی به نام “سین جیم” از جمله با افرادی مصاحبه شده که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند، ولی به عنوان عمله یا بنا در امور ساختمانی کار می کنند.