با شدت گیری فاجعه کرونا در ایران، هزاران پزشک و اعضای کادر درمانی کشور را ترک می‌گویند و مهاجرت می‌کنند

رئیس نظام پزشکی تهران فاش ساخت که هر سال هزاران تن از پزشکان ایرانی که از زندگی در کشور خود مایوس شده اند، می کوشند به یکی از کشورهای خارجی مهاجرت کنند و بدین سان، ایران به تدریج از ذخیره علمی و درمانی خود تهی می شود و سلامت مردم کشور بیش از پیش به خطر می افتد.

رئیس نظام پزشکی ایران در نامه سرگشاده ای که برای وزیر بهداشت فرستاده و متن آن امروز (دوشنبه) انتشار یافت، به این حقیقت تلخ نیز اشاره کرد که درصد بالایی از پزشکان و پرستاران و دست اندرکاران دیگر در کادر پزشکی و درمانی، با آن که دو دوز واکسن را دریافت کرده اند، به این ویروس مبتلا گردیده و جان داده اند و این واقعیت خطرناکی است که باید علت و ریشه آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا شاید از تکرار این جنایت جلوگیری شود.

دکتر علویان رئیس نظام پزشکی در این نامه  از وزیر بهداشت خواستار شد که از محرمانه نگاه داشتن اسناد این جنایات دست بردارد و بگذارد که کارشناسان بی طرف با دستیابی به همه اسناد و اطلاعات به این بررسی بپردازند.

رئیس نظام پزشکی در نامه خود خطاب به سعید نمکی نوشته است که دست کم برای پزشکان و کادر درمانی، باید دوز سوم از میان واکسن های معتبر انتخاب شود.

گفته می شود که علت بالا بودن درصد مرگ و میر افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند، استفاده از واکسن های غیرقابل اعتماد و حتی تقلبی بوده است.

دکتر علویان در ادامه نامه خود می نویسد: این واقعیت که حتی بر اساس آمار رسمی، هر روز بیش از صد نفر جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست میدهند، نشان بارزی بر کارآمد نبودن رژیم در رویارویی با این مصیبت است.

رئیس نظام پزشکی در ادامه نامه خود فاش ساخت که بسیاری از پزشکان ایرانی می کوشند در نخستین فرصت از کشور خود فرار کنند و برای رسیدن به زندگی بهتر، در کشورهای پیشرفته جهان ساکن شوند.

او فاش ساخت که تنها در یک سال اخیر سه هزار نفر پزشک ایرانی قصد مهاجرت داشته اند. وی در توضیح این منبع اطلاعاتی خود نوشت که پزشکان برای مهاجرت به کشورهای دیگر، به تاییدیه ای نیاز دارند که نشان می دهد عضو سازمان نظام پزشکی ایران بوده اند و پیشینه سوء ندارند.

دکتر علویان نوشت که تنها در سال گذشته، سه هزار درخواست از این نوع مورد رسیدگی سازمان نظام پزشکی ایران قرار گرفته و این شمار، مرتبا در حال افزایش است.