با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بسیج مسئول حفاظت و دفاع از وزارتخانه‌ها و ادارات شد

با شدت گرفتن بحران امنیتی و انفجارها و آتش سوزی های مشکوک، حکومت  اسلامی ایران هراس دارد که این رخدادها به وزارت خانه ها و سازمان هم سرایت کند.  با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بسیج مسئول حفاظت و دفاع از وزارتخانه‌ها و ادارات شد.

حمیدرضا قریشی، فرمانده بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات سپاه ویژه پایتخت، از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعیین بسیج به عنوان مسئول حفاظت و دفاع از وزارتخانه‌ها و ادارات خبر داد و گفت:   در تهران بزرگ، چون ساختمان وزارتخانه‌ها در محیط سرزمینی سپاه محمد رسول الله، سپاه ویژه پایتخت، است، بسیج وزارتخانه‌های تهران بزرگ عهده دار تامین امنیت و دفاع از “مقر” و تامین گروه‌های واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات و حوادث غیرمترقبه در وزارتخانه‌ها و ادارات شده است.

قریشی افزود:این مصوبه شورای امنیت عالی در مهر ماه ۹۸ صادر شده است و  از این پس عهده‌دار دفاع از “مقر” در همه وزارتخانه و ادارات هستیم.

قریشی گفت: ماموریت مشابهی به بسیج در استان‌های مختلف نیز واگذار شده است،  هرچند که  ما در حوزه سرزمینی سپاه تهران بزرگ قرار داریم، اما چون هر فعالیتی که بسیج وزارتخانه‌ها انجام می‌دهد، الگویی برای سایر ادارات کشور می‌شود و فعالیت‌های ما جنبه ملی پیدا می‌کند.