با معرفی وزیران کابینه رئیسی، سپاه پاسداران کاملا بر حکومت اسلامی ایران مسلط شد

اسامی وزیران پیشنهادی کابینه آخوند ابراهیم رئیسی که امروز (چهارشنبه) انتشار یافت، نشان می دهد که تقریبا همه پست های کلیدی دولت پیش رو به اشغال  افرادی در می آید که سابقه خدمت در سپاه پاسداران را دارند.

با توجه به آن که رئیسی گفته بود که خود را مطیع فرامین رهبر می داند، اکنون وزیران برگزیده از جانب وی نیز همگی افرادی هستند که با خامنه ای و سیاست های اعلام شده او در سال های اخیر همخوانی تنگاتنگی داشته اند.

افرادی که برای کرسی های وزارت کشور، امور خارجه و راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری  معرفی شده اند همه فرماندهان سپاه پاسداران بوده اند.

وزیر بهداشت و درمان کابینه پیشنهادی رئیسی فردی است که در گذشته، برای چاپلوسی نسبت به علی خامنه ای، سخنان او را در مورد ممنوعیت واردات واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا ابراز داشته و سیاست تعیین شده از جانب رهبر حکومت را مورد تایید قرار داده و آن را لازم الاجرا خوانده بود.

آشنایان امور می پرسند نسبت به چنین فردی چه امیدی می توان داشت که هرچه زودتر واکسن های بین المللی وارد ایران کند و مردم کشور را از این کشتار گسترده نجات دهد؟

وزیر کشور پیشنهادی  به نام احمد وحیدی کسی است که در گذشته فرمانده سپاه قدس بوده و در دولت اول احمدی نژاد برای مدتی پست وزارت دفاع را به عهده داشته است.

رئیسی یکی از مدیران پیشین وزارت خارجه، یعنی حسین امیرعبداللهیان را به عنوان وزیر خارجه پیشنهاد کرده است. امیرعبداللهیان مدتی معاون وزارت خارجه به ریاست جواد ظریف بود و مدتی بعد به سمت مشاور امور امنیتی رئیس مجلس منصوب شد.

امیر.عبداللهیان در گذشته از فرماندهان سپاه قدس بوده است.

احسان خاندوزی به عنوان  وزیر اقتصاد پیشنهاد شده که هم اکنون عضو مجلس شورای اسلامی می باشد.

حجت عبدالملکی استاد دانشگاه   امام صادق که خود را کارشناس اقتصادی معرفی می کند، برای وزارت کار معرفی شده است.

آشنایان امور می گویند که همه وزیران پیشنهادی از چهره های سیاسی، امنیتی و نظامی شناخته شده رژیم هستند. آن ها تا کنون امتحان وفاداری نسبت به خامنه ای را داده اند و اکثرا، افرادی هستند که تا کنون در انجام وظایف گوناگون، با شخص رئیسی همکاری داشته اند.

یک گروه دیگر از پیشنهاد شدگان افرادی هستند که در بنیاد مستضعفان و یا ستاد اجرایی فرمان امام و زیر نظر شخص خامنه ای خدمت کرده اند.

انتظار می رود که تایید این وزیران پیشنهادی، در مجلس شورای اسلامی به درازا نکشد. خامنه ای هفته پیش ضمن تبریک گفتن به رئیسی، از مجلس خواسته بود که برای تایید صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیسی، زیاد مته به خشخاش نگذارند و دولت او را هرچه زودتر تائید کنند.

انتظار می رود که این وزیران پیشنهادی ار کارگزاران دست به سینه شخص خامنه ای باشند و در واقع با این دولت، کار یکدست ساختن حکومت در ایران به مرحله پایانی خود می رسد.