با معرفی وزیران کابینه رئیسی، سپاه پاسداران کاملا بر حکومت اسلامی ایران مسلط شد

اسامی وزیران پیشنهادی کابینه آخوند ابراهیم رئیسی که امروز (چهارشنبه) انتشار یافت، نشان می دهد که تقریبا همه پست های کلیدی دولت پیش رو به اشغال  افرادی در می آید که سابقه خدمت در سپاه پاسداران را دارند. با توجه به آن که رئیسی گفته بود که خود را مطیع فرامین رهبر می داند، اکنون … ادامه خواندن با معرفی وزیران کابینه رئیسی، سپاه پاسداران کاملا بر حکومت اسلامی ایران مسلط شد