با وجود کورونا، تظاهرات سیاسی علیه ادامه نخست وزیری نتانیاهو در سراسر اسرائیل ادامه دارد

تظاهرات سیاسی علیه شخص بنیامین نتانیاهو در اسرائیل همچنان ادامه دارد. اکنون حدود سه ماه است که هر هفته شب های یکشنبه گروه های بزرگی از شهروندان اسرائیلی در میدان های مرکزی گرد می آیند و خواهان کناره گیری نخست وزیر می شوند. آن ها می گویند که نتانیاهو به چند فقره فساد مالی متهم گردیده و در حال محاکمه می باشد و چنین فردی نمی تواند به مدیریت کشور ادامه دهد.

دو رشته تظاهرات عمده، شب گذشته در دو میدان مرکزی تل آویو و همچنین در میدان پاریس در اورشلیم، و در فاصله چند متری از اقامتگاه رسمی نخست وزیر برگزار شد. به موازات آن در همه شهرها و شهرک های اسرائیل تظاهرات مشابهی برگزار گردید که طبعا، شمار شرکت کنندگان، در مقایسه با دو شهر بزرگ کشور، کمتر بود.

برخی تظاهرکنندگان می گویند که رفتار افراد پلیس با آن ها تا حدودی خشونت بار بوده است. ولی پلیس می گوید که علت درگیری ها آن بوده که تظاهرکنندگان از مجوزی که به آنها داده شده بود فراتر رفته و به جای تجمع در نقطه ای که برای آن ها تعیین شده بود، به راهپیمایی خیابانی دست زدند.

همچنین در موارد بسیار معدودی دیده شد که شماری از طرفداران بنیامین نتانیاهو با مخالفان او درگیر شده اند. در شهر بئرشبع، فردی به سوی تظاهرکنندگان یک بطری شیشه ای پرتاب کرد که آسیبی وارد نساخت.

جلسه بعدی محاکمه نتانیاهو قرار است دو ماه دیگر، یعنی در اوایل ژانویه سال آینده برگزار شود. با برپایی این جلسه، محاکمه اصلی نخست وزیر آغاز می شود زیرا دو نشستی که تا کنون برگزار شده، برای تفهیم اتهام نامه و مباحثات ابتدایی بوده است.

نتانیاهو به دو مورد سوء استفاده مادی از قدرت و یک مورد رشوه خواری متهم شده است.

دادستانی کل اسرائیل هفته پیش اعلام کرد که پرونده چهارم نتانیاهو را به علت نبود شواهد و مدارک کافی، می بندد – و این در حالی که مخالفان نتانیاهو بر این امید بودند که این اتهام، با نام پرونده سه هزار، بیشتر محکومیت را برای نخست وزیر به دنبال آورد. سخن از خرید زیردریایی های ساخت آلمان توسط اسرائیل و همچنین موافقت با فروش شماری از همان زیردریایی ها به ارتش مصر بوده است.

یکی از بازرگانانی که در این معامله شرکت داشته، خویشاوند نزدیک نتانیاهو می باشد و خود نخست وزیر نیر در این کمپانی سهامی داشته که با فروش آن، سود کلانی نصیب وی شده است.