با پایان تعطیلات عید پسح در اسرائیل: آغاز تلاش برای تشکیل کابینه آینده : بن بست سیاسی ادامه دارد 

آیین های عید پسح که عید بهار و آزادی نام دارد، دیشب (شنبه) در اسرائیل به پایان رسید، ولی در کشورهای پراکندگی، امروز نیز ادامه می یابد. این عید یک هفته ادامه دارد و طی آن، یهودیان باورمند نان فطیر می خورند و یادگار خروج از سرزمین بندگی مصر را در دوران حضرت موسی گرامی می دارند.

یهودیان ایرانی در اسرائیل و همچنین یهودیان کشورهای شرقی و شمال آفریقا، فردا رهسپار دشت و صحرا می شوند و پایان عید را جشن می گیرند. ولی به علت ویروس کورونا، و همچنین سردی نسبی هوا، تصور می رود که شمار کمتری از افراد به گردش بروند.

چند پارک بزرگ در شهرهای پر جمعیت اسرائیل امروز از جمعیت موج می زد و تفرج کنندگان با برپا ساختن بساط کباب به روی منقل های سنتی، به خوردن و نوشیدن پرداختند و روز شادی را برگزار کردند.

از فردا (دوشنبه) زندگی در اسرائیل به صورت عادی باز می گردد و پرزیدنت ریولین نمایندگان  احزاب مختلف را به حضور می پذیرد و با آنان درباره شخصیتی که باید مامور تشکیل کابینه جدید شود به رایزنی می پردازد.

در حال حاضر بن بست سیاسی در اسرائیل همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ یک از دو جبهه رقیب حزبی نتوانسته است حداقل کرسی های لازم را که همانا ۶۱ کرسی ۱۲۰ کرسی پارلمان را به سوی خود جلب کند تا بتواند دولت آینده را برپا سازد.

سرنوشت کابینه آینده، هم اکنون در دست دو حزب است که یکی ناسیونالیستی اسرائیلی و دارای جنبه های راستگرا و مذهبی شدید می باشد و حزب دیگر، متعلق به جنبش اسلامی – عربی اسرائیل است که اگر به کابینه نپویندند، دولت آینده تشکیل نخواهد شد.

احتمال بسیار زیاد میرود که حزب عربی – اسلامی موسوم به “رَعَم” بیشتر علاقمند است به دولت نتانیاهو بپوندد، ولی او برای رسیدن به حداقل کرسی های لازم، یعنی ۶۱ کرسی، هنوز به هفت کرسی متعلق به حزب راستگرای “یمینا” به رهبری نفتالی بنت نیاز دارد.

آگاهان میگویند که حتی اگر دولت آینده به نخست وزیری نتانیاهو و عضویت دو حزب “یمینا” و “رَعَم” برپا شود، معلوم نیست که این دو حزب با گرایش های متضاد چگونه خواهند توانست در در دولت آینده همکاری داشته باشند – به ویژه آ« که حزب رعم گرایش هایی به حماس دارد، ولی حزب یمنیا می گوید باید این گروه تروریستی را نابود کرد.

در این زمینه ارزیابی رسانه های جهانی نیز در گزارش جداگانه ای به آگاهی خواهد رسید.

همچنین  فردا (دوشنبه) نشست دیگری از دادگاه اورشلیم در مورد اتهامات مالی که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وارد آمده برگزار می شود. در این مرحله، دادستانی شاهدان خود را یکی پس از دیگری به دادگاه می آورد تا برای اثبات جرم شهادت دهند. ولی از آن جا که شاهد نخست ارتباط مستقیمی با اتهام وارده به نخست وزیر ندارد، قضات موافقت کرده اند که این نشست بدون حضور نتانیاهو برگزار شود. با این همه، آن ها گفته اند که نتانیاهو باید در آغاز جلسه، در دادگاه حضور یابد و به او هشدار داده شود که به دنبال این غیبت، در آینده نخواهد توانست ادعا کند که شهادت آن فرد را نشنیده است. در پایان شهادت هر یک از شهود دادستانی، وکلای مدافع فرد متهم، به پرسش متقابل از آن شاهد می پردازند و می کوشند اظهارات او را باطل نشان دهند. ارزیابی می شود که محاکمه آقای نتانیاهو بیش از یک سال و شاید بیشتر به درازا بکشد.