با پرواز دو بمب افکن بر فراز خلیج فارس، آیا ایالات متحده و ایران در آستانه درگیری جنگی قرار دارند؟

انتشار این خبر که دو فروند هواپیمای بمب افکن سنگین از نوع بی ۵۲ همراه با شماری جنگنده های دیگر آمریکایی در حوزه خلیج فارس، در نزدیکی حریم هوایی ایران به پرواز درآمده اند، تا  نسبت به احتمال هرگونه  تعرض احتمالی، به رزیم ایران هشدار دهند، با واکنش فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شد که مانند همیشه ادعا کردند که با قدرت کامل “هرگونه توطئه نظامی را خنثی خواهند کرد”. این واکنش جنبه کلیشه ای دارد و فرماندهان سپاه به کرات گفته اند که اگر با واکنش نظامی آمریکا روبرو شوند، پاسخی “پشیمان کننده” به دشمن خواهند داد.

ایالات متحده چندی پیش شماری از بمب افکن های سنگین را به پایگاه های خود در امیرنشین های جنوب خلیج فارس فرستاد تا برای درگیری احتمالی با رژیم ایران، آمادگی بیشتری داشته باشد.

با توجه به تهدیدهای بیان شده از جانب سران رژیم ایران، پس از هلاکت فخری زاده، و همچنین ادامه احتمال انتقام گیری از هلاک قاسم سلیمانی، به شدت شایع شد که پرزیدنت ترامپ ممکن است کوتاه مدتی پیش از پایان ریاست جمهوری خود، یک ضربه نظامی سنگین به رژیم ایران وارد آورد.

در ارزیابی های دیگر گفته شد که حکومت ایران نیز می خواهد عملیات انتقامی به دنبال قتل فخری زاده را به زمانی موکول کند که به پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ تا آن جا نزدیک باشد که او نتواند به واکنش نظامی علیه ایران دست بزند.

پرواز بمب افکن ها در نزدیکی مرز ایران به همراهی شماری از جنگنده های پیشرفته، یک اقدام پیشگیرانه از جانب ایالات متحده محسوب می شود. رژیم ایران به ضعف نیروهای مسلح خود کاملا آگاه است و می داند که هر تعرض علیه آمریکا ممکن است با واکنش کوبنده آن کشور روبرو شود و موجودیت رژیم را سخت به خطر اندازد. ولی در همان حال، احتمال دارد که ماجراجویان سپاه پاسداران به اقدامی برای انتقام جویی از ایالات متحده و یا تحقیر آن کشور در سطح منطقه ای دست بزنند که پرزیدنت ترامپ نتواند در برابر آن سکوت کند.

برخی کارشناسان امنیتی، با شناخت شیوه رفتاری حکومت ایران، ارزیابی می کنند که قدرت نمایی صریح ارتش آمریکا، ارزش بازدارندگی قاطعی دارد. زیرا اگر ایالات متحده پایمردی نشان دهد، رژیم ایران از نیات آشوبگرانه خود عقب نشینی خواهد کرد و احتمال بروز جنگ ضعیف تر خواهد گردید.

در گزارش ها آمده است که دو بمب افکن بی ۵۲ آمریکایی در اقدام هشدار دهنده خود، از نقطه ای از عربستان به پرواز درآمدند و در طول آب های مرزی ایران، در بخش جنوبی خلیج فارس به پرواز ادامه دادند، ولی در عین حال فاصله ای را رعایت کردند که آمن نامیده می شود و بهانه ای به دست حکومت ایران نمی دهد.

پرزیدنت ترامپ ماه گذشته به رژیم ایران هشدار داد که اگر به عرضی علیه نیروهای آمریکایی دست بزند، با واکنشی هزار برابر روبرو خواهد شد.