با پرواز علنی هواپیمای اسرائیلی به امارات عربی متحده، یک کشور عربی دیگر از دایره خصومت بیرون می رود

واژه “صلح” به سه زبان روی بدنه هواپیمای اسرائیلی که رهسپار ابوظبی شد

در یکی از بزرگترین رویدادهای دوران جدید، و برای نخستین بار در تاریخ نزاع خاورمیانه، یک هواپیمای مسافری اسرائیل، حامل شماری از شخصیت های بلندپایه اسرائیلی و آمریکایی از تل آویو به سوی امارات عربی متحده پرواز است و تا ساعتی دیگر در فرودگاه بین المللی ابوظبی به زمین خواهد نشست.

پس از ده ها سال ستیز از جانب اعراب علیه اسرائیل، و چهل و هشت سال پس از آنکه امارات عربی متحده کوتاه مدتی پس از اعلام استقلال خود، قانونی به هدف تحریم کامل اسرائیل تصویب کرد، اکنون دو هیات بزرگ رسمی از جانب اسرائیل و ایالات متحده به ابوظبی می روند تا یک رشته پیمان های همکاری اقتصادی و بازرگانی و علمی و تکنولوژی بین اسرائیل و امارات امضا شود.

مصر در پایان دادن نزاع با اسرائیل پیشگام بود و پس از آن، اردن با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد، ولی اکنون امارات عربی متحده نخستین کشور عضو اتحادیه عرب است که تحریم های اعلام شده علیه اسرائیل را باطل می کند و آماده انجام بزرگترین ارقام سرمایه گذاری و داد و ستد بازرگانی با اسرائیل می باشد.

این همکاری، نه تنها به امارات سود می رساند و آن امیرنشین را گام دیگری در راه تکنولوژی پیش می برد، بلکه برای اقتصاد کورونا زده اسرائیل نیز می تواند یک داروی شفابخش باشد.

البته در دوران کورونا نیز تکنولوژی اسرائیل همچنان رو به پیشرفت بوده و بازار داغی دارد. ولی اگر امارات صدها میلیون و شاید چند میلیارد دلار در این رشته در اسرائیل سرمایه گذاری کند، می توان به دستاوردهای بی سابقه ای در جهان علم و صنعت رسید.

توافقی که به طور رسمی بین اسرائیل و امارات به دست آمده، “پیمان ابراهیم” نام گرفته که در واقع بیانگر این حقیقت است که یهودیان و اعراب، هر دو نوادگان حضرت ابراهیم هستند و از اسحاق و اسماعیل زاده شده اند و در حقیقت، پسر عموهای یکدیگر محسوب می شوند.

به طور عمومی تصور می رود که امیرنشین ها از ترس رژیم ایران است که به اسرائیل دست دوستی می دهند، و این در حالی که روابط فیمابین، به صورت غیر علنی از حدود دو دهه پیش آغاز شد و به تدریج گسترش یافت و اکنون هنگام آن است که علنی شود.

این واقعیت که عربستان سعودی نیز موافقت کرد که هواپیمای مسافربری العال با نام هواپیمای صلح از حریم هوایی آن کشور بگذرد نیز، گامی در راه کشاندن عربستان به این عرصه است.

پرواز هواپیمای صلح از تل آویو به ابوظبی، یک پیام تاریخی در بر دارد و آن این که یک کشور عربی دیگر از دایره ستیز و خصومت با اسرائیل بیرون می رود.