با کاهش آشوبگری از غزه، اسرائیل گذرگاه های مرزی با فلسطینیان را از نو می گشاید، ولی انتقال گازوئیل همچنان معلق است

فرماندهان شاخه جنوب ارتش اسرائیل در مشاوره صحرایی در نزدیکی مرز غزه

به دنبال پائین آمدن عملیات خشونت بار در تظاهرات روز جمعه در طول خط مرزی اسرائیل با غزه، وزیر دفاع اویگدور لیبرمن امروز دستور داد که دو گذرگاه مرزی اسرائیل با غزه بازگشایی شود، ولی هنوز انتقال گازوئیل به غزه متوقف بماند.

مقامات امنیتی در اسرائیل پیشتر گفته بودند که در جریان اغتشاش های روز آدینه، بخوبی احساس می شد که ماموران حماس می کوشند آشوبگران را از خط مرزی با اسرائیل دور سازند تا نتوانند به جدار الکترونی نزدیک شوند. علاوه براین، شمار شرکت کنندگان کمتر از بار پیش بود و همچین تظاهرات بیشتر از دو ساعت ادامه نداشت.

دستور وزیر دفاع برای بازگشایی دو گذرگاه، گامی برای ابراز حسن نیت اسرائیل می باشد که گفته است اگر فلسطینی ها از آشوب دست بردارند، اسرائیل متقابلا تسهیلاتی را در اختیار آنها خواهد گذاشت.

یکی از دو گذرگاه بازگشایی شده برای ورود و خروج اهالی غزه است و گذرگاه دوم مخصوص انتقال کامیون های حامل آذوقه و دیگر مایحتاج به داخل غزه می باشد.

با این همه، در حال حاضر انتقال گازوئیل برای نیروگاه برق غزه همچنان متوقف خواهد ماند. هفته پیش هفده تانکر حامل گازوئیل هزاران لیتر آن را به غزه منتقل ساخت. قرار است کل گازوئیل ارسالی به ۲۵۰ هزار لیتر برسد. ولی لیبرمن به طور موقت آن را راکد گذاشته تا در روزهای آینده معلوم شود که سرکردگان گروه های فلسطینی در غزه، واقعا تا چه میزان حاضرند در کاستن از تنش و درگیری نقش فعال داشته باشند.