با گسترش یافتن اعتراضات علیه حجاب، سخنگوی آمریکایی نیز ابراز حمایت کرد

 

وزارت خارجه ایالات متحده در اظهارات علنی، پشتیانی خود را از پیکار زنان ایارن علیه حجاب اجباری بیان داشت. این سخنگو در بیانیه ای که انتشار داد دوباره تاکید کرد که دولت ایالات متحده از تلاش مردم ایران برای ابراز مخالفت با حجاب اجباری ابراز همبستگی می کند. این ابراز همبستگی، مردانی را نیز که در این اقدام اعتراضی سهیم شده اند شامل می گردد.

در روزهای اخیر گزارش هایی انتشار یافته که نشان می دهد این شیوه اعتراض در سراسر ایران گسترش یافته و حتی مردان، و به ویژه جوانان با ایتسادن در خیابان های پر رفت و آمد، شال سفید رنگی را به اهتراز در می آورند و به این وسیله همبستگی خود را با اعتراض بانوان بیان می کنند.

شبکه های تلویزیونی جهان فیلم کوتاهی از بانویی انتشار دادند که با زحمت زیاد خود را به نزدیک استخری در یک میدان می رساند، روسری خود را بیرون می آورد و آن را به سر عصای خود وصل می کند، و سپس در حاشیه استخر می ایستد و آن را به اهتزاز در می آورد.

آگاهان می گویند که این، تنها وسیله ای برای اعتراض به حجاب نیست، بلکه شیوه ای برای نشان دادن تنفر اساسی از حکومت اسلامی ایران است و نوعی اعتراض کاملا مسالمت آمیز محسوب می شود که اگر حکومت دروغ نمی گفت و به گفته خود عمل می کرد که اعتارض های مسالمت آمیز حق مردم است، به سرعت در سراسر کشور گسترش می یافت. ولی گزارش می رسد که دست کم ۲۹ بانو، دختر و پسر که به این شیوه اعتراض کرده بودند، در بازداشت به سر می برند.

بانو هدر ناثورت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، این گونه بازداشت ها را که به دنبال اعتراض های مسالمت آمیز صورت گرفته قاطعانه محکوم دانست.