بحث تحلیلی: «نوآوری های آموزشی اسرائیل و دیگر کشورهای جهان باید رهنمود آموزش در ایران فردا باشد»

در یک بحث تحلیلی پیرامون نوآوری های آموزشی در اسرائیل و کشورهای جهان، آقای منشه امیر گفت: در اسرائیل می کوشند بجای  حفظ کردن مطالب و اطلاعات، اندیشه گری و ابتکار را در دانش آموزان پرورش دهند و تفکر و اندیشه آنان را برای رویارویی با مسائل و نیازهایی که در آینده شخصی و وطن آنها پیش می آید، تربیت کنند.

در این بحث که از شبکه جهانی “کانال یک” پخش شد، دکتر حسین لاجوردی جامعه شناس و تحلیلگر امور اجتماعی، از شیوه آموزش در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و ایالات متحده سخن گفت و آن ها را دارای نوآوری هایی دانست که باید در ایران آینده مناسب ترین آن ها را به اجرا گذاشت.

آقای منشه امیر تعریف کرد که در مدارس اسرائیل، در زنگ انشاء، به جای آن که از دانش آموزان بخواهند انشایی با عنوان “علم بهتر است یا دانش!!!” موضوع هایی را به دانش آموزان برای پروراندن می دهند که نیاز به بررسی و پژوهش و به کار بردان اندیشه و منطق دارد.

او به عنوان مثال گفت که از یک کودک دوازده ساله در مدارس اسرائیل به عنوان انشاء، مثلا خواسته می شود که یک مقاله تحقیقی درباره تاثیرات قتل زنده نام یتسحاک رابین نخست وزیر اسرائیل در ۲۵ سال پیش بنویسد و برای این کار با افراد مصاحبه کند و دیدگاه آنان را جویا شود.

دکتر حسین لاجوردی در این مباحثه گفت که در فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی و ایالات متحده و کانادا، بیشترین بودجه ممکن به امور آموزشی اختصاص داده می شود، زیرا همگان می دانند که این کار، بهترین سرمایه گذاری برای ساخت آینده کشور است. ولی کادر آموزشی در ایران با بدترین شرایط زیستی و آموزشی روبرو هستند.

او داستان معلمی را گفت که برای تکمیل معاش خود، پیش از آغاز روز درسی، رانندگی می کند و دانش آموزان را به مدرسه می آورد.

آقای منشه امیر در مورد مواد درسی در اسرائیل گفت که در کتاب های  مدارس اسرائیل، هیچ مطلبی که جنگ و جانفشانی و جهاد و شهادت را تمجید کند وجود ندارد و دانش آموزان به مسالمت و همزیستی تربیت می شوند و این در حالی که در کتب درسی حکومت ایران دانش آموزان را برای جنگ “بین اسلام و جهان کفر” تربیت می کنند و کشتن و کشته شدن را مهمترین هدف زندگی توصیف می کنند.

نسخه کامل این گفت و شنود در اختیار کاربران قرار دارد: