بحران برپایی کابینه در اسرائیل ادامه دارد. مهلت نتانیاهو نیمه شب فردا به پایان می رسد

یک روز مانده به پایان مهلت بنیامین نتانیاهو برای برپایی دولت آینده اسرائیل، و در حالی که تلاش جناح های مخالفت او برای برپایی یک دولت متفاوت و بدون حضور نتانیاهو ادامه دارد، یکی از مقامات روحانی مذهبیون ناسیونالیست اسرائیل به میدان آمده تا شاید از شکست نتانیاهو در این تلاش جلوگیری کند.

مهلت چهار هفته ای بنیامین نتانیاهو برای برپایی دولت آینده او به پایان می رسد و همزمان، تلاش احزاب رقیب او برای رسیدن به توافقی که برپایی دولت رقیب را امکان پذیر سازد، هنوز به نتیجه بهایی نرسیده است.

اگر تا فردا شب نتانیاهو نتواند دولتی تشکیل دهد که از حمایت ۶۱ تن از ۱۲۰ نفر اعضای پارلمان اسرائیل برخوردار باشد، باید ماموریت را به پرزیدنت ریولین باز گرداند و آنگاه مقام ریاست جمهوری، این وظیفه را به عهده سیاستمدار دیگری محول خواهد کرد که بزرگترین امکان را دارد. در حالی که در تلاش بار اول، چهار هفته مهلت داده شده بود، فردی که این بار مامور تشکیل کابینه گردد، تنها چهارده روز فرصت خواهد داشت.

روحانی ارشد حزب مذهبیون ملی، هاراو حییم دروکمن با رهبران احزاب مذهبی دیدار می کند و از آن ها می خواهد که بیشترین حمایت را از نتانیاهو به عمل آورند تا جناح رقیب او در این زورازمایی نتواند به موفقیت برسد.

پیشتر، یک روحانی اعظم به نام هاراو تائو توصیه کرده بود که با جلب همکاری حزب عربی – اسلامی به رهبری منصور عباس، موجبات برپایی دولت به ریاست نتانیاهو فراهم شود. ولی اسموتریچ رهبر کنونی حزب مذهبیون ملی همچنان اعلام می دارد که حاضر نیست به دولتی بپیوندد که ادامه موجودیت او به حمایت از جانب یک حزب عربی – اسلامی بستگی داشته باشد.

اسمتریچ در توجیه مخالفت خود گفت: دولتی که موجودیت او به حزبی وابسته باشد که از ترور فلسطینی علیه اسرائیل جانبداری می کند، منافع کشور یهودی اسرائیل را به خطر می اندازد و نباید چنین وضعی پیش آید.

حزب عربی – اسلامی که در اوضاع سیاسی کنونی اسرائی نقش شاهین ترازو را به دست دارد، با هر دو گروه ، یعنی جناح نتانیاهو و جناح رقیب در تماس است تا بیشترین امتیازات مالی را برای حزب خود و اعراب کشور از دولت آینده بگیرد.

در صورتی که تلاش های کنونی تا دو هفته دیگر به انجام مثبت نرسد، اسرائیل به ناچار به موج پنجم انتخابات زود هنگام سقوط خواهد کرد.