بحران در روابط بین اسرائیل و اردن برطرف شد، ولی بازگشایی سفارت هنوز قطعی نیست

سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن

در اورشلیم اعلام شد که بحران دیپلماتیک با اردن برطرف شده و به زودی سفارت خانه اسرائیل در عمان بازگشایی خواهد شد. این بحران در تابستان امسال و هنگامی رخ داد که یک جوان عرب قصد تعرض به یک کارمند سفارت اسرائیل در عمان را داشت و آن فرد که محافظ سفارت بود، به سوی ضارب شلیک کرد که در جریان آن این فرد و صاحب کارش کشته شدند.

اسرائیل بابت این رویداد از دولت اردن پوزش طلبید و حاضر به پرداخت غرامت مالی به خانواده های آنان گردید. همچنین به خانواده یک قاضی اردنی که در جریان حادثه ای در نقطه مرزی بین دو کشور کشته شده بود غرامت پرداخت می شود.

با آن که محافظ اسرائیلی برای حفظ جان خود دست به تیراندازی زده بود، دولت اردن در آن هنگام واکنش خشمگینانه ای نشان داد و خواهان اخراج سفیر اسرائیل گردید. فرد محافظ و کارمندان سفارتخانه توانستند به موقع اردن را ترک گویند.

دفتر نخست وزیری اعلام کرد که با رفع بحران بین دو کشور، سفارتخانه اسرائیل در عمان به زودی بازگشایی می شود. ولی آگاهان سیاسی می گویند که احتمال دارد اجرای آن مدت زمان نامعلومی به تاخیر افتد.

کارشناسان سیاسی می گویند که حفظ روابط دوستانه با اردن، از نظر اسرائیل یک امر بسیار مهم است. بیش از نمی از اهالی اردن فلسطینی هستند. دولت عَمان پس از دولت قاهره، دومین کشوری است که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده است.